«Det er litt mer som står på spill enn
en liten grønn plenflekk og Hennes & Maurits»

Vi er mange som er spent på hva som egentlig er i ferd med å skje med Mo sentrum. Kjerstin Ander-Trønsdal, med sitt meget flotte innlegg i Rana Blad 23. oktober, ber om at flere i handelsnæringen og forretningsgårdeiere i Rana komme på banen med sine innspill.
Vi vet at dette emnet diskuteres heftig i flere miljøer - så vi velger å bryte ut med vår frustrasjon da mange av oss ikke er så rent lite provosert over kommunens håndtering av sentrumsdebatten.
For å starte med et sitat fra Trønsdals leserinnlegg «I forbindelse med kjøpesenterplanene på Myra (Gruben) ble det fra en samlet handelsnæring hevdet at det ikke var plass for et senter av denne type, fordi den ville true omsetningen og arbeidsplasser i resten av handelen.» Her tør vi påstå at Meyer selv sto ganske sterkt fram i denne saken. Så vår konklusjon er at det de driver med nå er selvmotsigelse. Så nå er tydeligvis denne problemstillingen høyst uaktuell? Når det er sagt så er det i denne debatten ikke Meyersenteret i seg selv vi kan klandre - heller kommunen med våre valgte politikerne som må være sitt ansvar bevist når det gjelder sentrum i Mo i Rana!
Vi klarer ikke å bygge opp sentrum hvis kommunen skal være med på å bygge det ned.
Kommunen pålegger nye byggemasser i sentrum at lokaler på gateplan skal være forretningslokaler - kommunen har sikkert en god hensikt med tanke for at det skal skapes et utvidet sentrum - eller hva! Beklageligvis ser vi at mange lokaler fortsatt står tomme. Blir det bedre når kjøpesentre eventuelt snart tilbyr mer areal?
Dette kan resultere at utleiere ikke tør satse kapital (mange av oss må låne penger) på restaurering og forfining av byggemasser for å holde det trivelig rundt oss. Trusler for at utleiepotensialet blir for utrygt - resultatet blir forfalne forretningsbygg rundt omkring. Vi har noen allerede - la det ikke bli flere!
Vi er flere i byen som ønsker et levende sentrum, det er ikke bare kjøpesentrene som skal leve videre. Vi vil vi også. Plansjef Sverre Selfors har en flott definering av hva en by bør inneholde og vi ber om at samtlige politikere tenker igjennom denne og ser på hvilke konsekvenser det kan bli av deres viktige avgjørelse med sin stemme. La ikke handelssentrum blir innmuret i stor kjøpesentra. (Kommunen får ikke ei eneste skattekrone fra alle disse store kjedene som inntar kjøpesentrene.) Skal det ende opp med at de to store kjøpesentrene til slutt blir alene - mens andre deler av sentrum utarmes.
Vi vil satse på sentrum.
Vi legger ned mye ressurser som kapital og tid til å skape et aktivt, flott og trivelig sentrum. Mange av oss blir ikke rike i kroner og øre, men føler oss rike i at vi skaper noe - er med og skape et sentrum som folk kan trives i og vandre rundt omkring i parker, kafeer, butikker m.m. Vi holder rent, beplanter og setter ut benker etc.
Tryggere utleie resulterer i større satsning på fornying og vedlikehold av bygningsmasser.
Kommunen har i den siste tiden holdt restaurering av gater og investert ikke så få kroner - den ene flottere enn den andre - det skal de ha æren for. De er snart i gang med Ranas boulevard i Kirkegata som vil bli en perle for sentrum. Enda en grunn til å holde liv i husene rundt omkring i sentrum - det er vel meningen det skal være folk og rørelse i disse flotte gateanleggene. Det er jo det vi virkelig ønsker - men da må vi også ta vare på og gjøre det levelig for de som skal drive forretninger uten om kjøpesentrene - de skal også ha omsetninger å leve av.
Vi må ikke glemme at det ikke er alle forretninger som vil inn i kjøpesentrene - tving dem ikke dit!
Hvor er Handelsstanden i disse spørsmålene? Har du gjemt deg, Jonny Mulstad?
Vi tror vi har mange med oss når vi sier at kommunen nå må ta hensyn til oss alle som vil satse og investere i byen vår - og ikke bare deler av den.

Torill Venes Skatland og Sissel Venes