Framtida vår

Artikkelen er over 10 år gammel
DEL

Leserbrev Forrige mandag begynte min yngste datter på skolen. Da vi stod ute i gangen på første skoledag, foreldre, lærere og elever, var det en mann som snudde seg mot meg og sa: Her er det mye framtid, og tar vi ikke vare på den, ja hvordan skal det da bli?

Hvordan skal vi best ta vare på framtida?

Vi må i alle fall sikre barns oppvekstvilkår, gjennom å gi dem best mulig utdannelse. Dette gjør vi ikke ved å minske økonomiske og menneskelige ressurser inn i skolen. Det er ufattelig for meg at de som skal bestemme dette ikke ser at det er Ranas framtid de kniper på. De fleste barn og unge som vokser opp i Rana, blir her, eller kommer tilbake. For meg og mange andre ville det vært naturlig å bruke så mye penger som mulig på framtida vår. Hva gjør vi privat? Jo vi bruker mye penger på det vi tror på. Har kommunepolitikerne så dårlig tro på Ranas barn? Hva med de som trenger det lille ekstra. Ville det ikke vært naturlig å hjelpe disse. I følge lovverket, skal alle barn ha en opplæring som er tilpasset dem, men hva hjelper det når resurssene er minimale.

En del unge trives ikke i en ordinær skolesituasjon. Hva gjøres med det i Rana?

Jo, vi har to steder som disse unge kan komme til. Men er dette nok? Det finnes folk som er villig til å starte opp med alternativ undervisning gjennom ulike tiltak, men Rana kommune er ikke villig til å satse penger på disse. Det er nok plasser sier de. Forhåpentligvis har ingen av kommunepolitikerne barn, eller kjenner noen som har barn. Slik at de kan gjemme seg bak at de ikke vet bedre.

I tillegg til dette må vi ta vare på miljøet. Hva skal vi med Rana kommune hvis ingen kan bo her. Svevestøv og annen forurensing er kanskje bare starten hvis vi ikke tenker oss om. Det er vel ikke om å gjøre å bo på en plass med mest mulig forurensing. Ole Gunnar Leirvåg hadde et innlegg om en drøm. Hvis vi alle sammen tenker oss om, så er det vel slik vi vil ha det. Der vi kan gå ut for døra, uten å bekymre oss om hvordan forurensinga virker på livet vårt. Jeg for min del skulle gjerne hatt det slik.

Anne-Kari Fagerli,

2. kandidat Rana RV

Artikkeltags