Hemnes kommunes velferd er satt i spill på den amerikanske børs

Artikkelen er over 11 år gammel
DEL

Leserbrev Det helt utrolige har skjedd! Hemnes kommune skal låne bort eller kausjonere for lån til amerikanske kommuner i størrelsorden 89 millioner norske kroner.

Dette har ordfører og vår nye rådmann kjempet for.

For denne børs-akrobatiske entre på det amerikanske verdipapirmarked er Hemnes kommune forespeilet en fremtidig gevinst på opptil 9 millioner innen 2013 under optimale gitte forutsetninger. Gevinsten er betinget bl.a av at det ikke blir republikansk president ved nest valg i USA. (Skattelette vil ødelegge forutsetningene for gevinst.) Det forutsetter også at ingen av låntakerne går konkurs i løpet av de kommende 6 år.

Heller må det ikke bli for mange aktører som vil profittmaksimere investeringer, for det vil presse rentemarginen nedover.

Hemnes kommune kan skyte en lang pil etter sin forventede børsgevinst. Her ligger et paradoks som alle ansvarlige tenkende bør forholde seg til.

Dersom mange investorer tror på prosjektet fører dette til en tendens mot null gevinst og bare risiko. Dersom få investorer tror på prosjektet medfører det at prosjektet sannsynligvis har stor tapsrisiko med relativ liten avkastning.

Med andre ord kan man si det synes som det er en håpløs spekulasjon ordfører og rådmann har gått i spissen for.

Det som kan ødelegge dette børsspillet, og som fremstår som farlig ødeleggende er om det kommer et KRAKK i den amerikanske økonomien mens låne/kausjonforpliktelsen Hemnes kommune taper. Dersom dette skjer så vil ordfører og rådmannens spillaktige fatamorgana-drøm om en gevinst for Hemnes kommune bli omskapt til en økonomisk katastrofe for kommunens innbyggere.

Så lenge de lokale medier ikke innformer om den risiko som foreligger kan vi risikere at Rana og Hattfjelldal kommuner vil innlate seg på samme bingolingnende børsspekulasjoner.

Jeg ser for meg her en sak som kan få rådmannssaken tidligere i vinter til å blekne målt i ståhei når det begynner å gå opp for kommunens innbyggere at nesten 100 millione kroner av kommunens midler og om hvilken økonomisk risiko de er blitt dratt inn i. Selvfølgelig kan Hemnes Ap innlate seg på et slik samvittighetsløst hasardspill med innbyggerens penger så lenge de har en formann som med sin konkurserfaring røper å ikke ha forstått eller ha lært noe som helt av sin delaktighet i konkursen i Malerbua (Blåbærveien Mo I Rana). Derimot er det vanskelig å forstå at ordfører Juvik er villig til å delta med kommunens penger i dette hasardiøse vågespill.

Juvik må være en utrolig dumdristig gambler som er villig til å spille bort sitt godt opparbeidene renome som ansvarsfull og klok ordfører i bytte med (kanskje) et ettermæle som machiavellisk antidemokratisk børsspekulant.

p/s Machiavelli kommer fra den kjente statsmann og statsteoretiker Machavelli og kan oversettes med samvittighetsløs.

Øystein Meier Johannessen,

1. kandidat Hemnes ordførerliste

Artikkeltags