Ikke gi opp, Finneidfjord!

Artikkelen er over 13 år gammel
DEL

Folketallet i vår landsdel fortsetter å gå ned. Økende mangel på arbeidsplasser er årsaken. Et filialisert næringsliv med sørnorsk eller utenlandsk eierskap, - med eiere som primært er opptatt av børskurser, strukturrasjonaliseringer og stordriftsfordeler gjennom sentralisering, kommer til å forsterke denne tendensen i årene fremover.

De styrer og ledere som avskaffer arbeidsplasser er dagens helter i næringslivet. De som skaper arbeidsplasser, spesielt innen vareproduksjon, blir stadig færre. Verdiskapning er i ferd med å bli et fremmedord. WGI, T5PC og andre former for pyramidespill og Multi-Level-Marketing er neppe forretningsideer vi alle kan overleve på.

Eierbeslutningen når det gjelder "kaviaren" i Finneidfjord, bekrefter trenden og galskapen i nordnorsk næringsutvikling.

Når en mangeårig, vellykket produksjon basert på et marint råstoff som vår landsdel er god på, skal flyttes ut av landsdelen, da er det på tide vi gjør noe! Ikke bare i Finneidfjord.

Var ikke naturressursene fra havet nettopp en av de råvarene denne landsdelen skulle overleve på?

Jeg er imponert over engasjementet hos dere Mills-ansatte i Finneidfjord. Utnytt dette engasjementet – og etabler en ny bedrift med basis i den kompetansen og erfaringen dere besitter. Benytt de "sluttpakkene" dere er lovet fra nåværende eier, til aksjekapital, og kontakt i tillegg Rana Invest og andre lokale investorer. Produksjonsutstyr (i første omgang brukt) kan anskaffes rimelig. I tillegg til kaviar, sett i gang utvikling av noen nye og spennende og eksklusive rognprodukter og sjømatdelikatesser. (Søk bistand fra Matforsk, og lokale krefter som Tor Kristiansen m.fl.).

Jeg vet naturligvis at markedsadgangen vil være hovedproblemet. Mills vil sikkert bestå som markedsleder i Norge. Men hvorfor skal ikke dere kunne erstatte for eksempel den kaviar som Norge importerer fra Sverige og andre land? Og dessuten – selv om det i første omgang er vanskelig å få innpass hos de store butikkjedene, er det et stort salgspotensial innen storhusholdning/restaurantsegmentet. Med et topp produkt fra dere tror jeg for eksempel ikke det vil by på de største problemer å erstatte den noe kjedelige Millstuben på hotellenes frokostbord. Og ikke minst: Tenk hvilke eksportmuligheter som finnes! Arctic Circle Caviar – fra verdens reneste havområder!

Inngå fellesskap med andre produsenter i landsdelen i markedsarbeidet. Arctic Rein og Vilt her i Mo kan for eksempel være en aktuell samarbeidspartner. Rana Utviklingsselskap kan sikkert bidra til etablering av et slikt samarbeid på markedssiden.

La oss vise både hverandre og Mills at vi fortsatt kan få til noe her i landsdelen!

Med hilsen

Arild Hansen

Artikkeltags