Ikke send asylsøkerne tilbake til krigen

Artikkelen er over 11 år gammel
DEL

Hun hevder hardnakket at det er trygt å returnere asylsøkere, og at alle de som hittil er tvangsreturnert, lever i trygghet i Afghanistan. Hun fortsetter å hevde at det nøye undersøkes for hver enkelt asylsøker at han vil komme til et trygt og planmessig opplegg i Kabul, på tross av at vi alle vet at Kabul blir stadig mer kaotisk, og at forholdene blir farligere for hver dag som går.

Det er en skam at regjeringens talspersoner så åpenlyst bløffer det norske folk og de afghanske asylsøkerne. Asylsøkerne er offer for en asylpolitikk tuftet på løgner.

Heldigvis har asylsøkerne under sin marsj fra Trondheim til Oslo møtt bred og håndfast støtte. Ikke minst har representanter for Kirken stilt opp og understreket at de afghanske asylsøkerne ikke må bli sendt tilbake til krigen.

De afghanske asylsøkerne har beriket det norske samfunnet, bl.a. gjennom det medmenneskelige engasjementet de har utløst. Vi skylder dem en stor takk for det skarpe søkelyset de har satt på hvordan vårt eget samfunn fungerer overfor mennesker som er ofre for krig og forfølgelse. Nordland RV (Rødt) krever at tvangsutsendelsen av afghanske asylsøkere straks blir stoppet. De må få garantier for at det er uaktuelt å sende dem tilbake så lenge det er krig i Afghanistan. De må gis vilkår som setter dem i stand til å leve et normalt liv i det norske samfunnet. Det må iverksettes undersøkelser om skjebnen til alle dem som hittil er blitt tvangsreturnert til Afghanistan.

Vi oppfordrer stortingspresident Thorbjørn Jagland til å ta i mot representanter for asylsøkerne og sammen med dem ta initiativ overfor regjeringen for å få stoppet tvangsutsendingen av afghanske asylsøkere.

Ikke send asylsøkerne tilbake til krigen!

Gunnvald Lindset,

leder i Nordland RV (Rødt)

Artikkeltags