Midtpunkt og tilgjengelighet til sykehus

Reiseutfordringene er betydelig på Helgeland, dog ikke unike i nordnorsk sammenheng, skriver Linda Eide.

Reiseutfordringene er betydelig på Helgeland, dog ikke unike i nordnorsk sammenheng, skriver Linda Eide. Foto:

Av
DEL

MeningerSykehusdebatten på Helgeland har flere myter. To av de mest kjente og seiglivede er disse: «Sentralt på Helgeland er aksen mellom Mosjøen-Sandnessjøen» og «Utkanten på Helgeland er Mo i Rana».

Det var også noe av reaksjonene på oppsummeringen av sykehussaken fra Geir Waage, Ole Kolstad og Jan Erik Furunes. Og undertonen i leserinnlegget til Jann-Arne Løvdahl og Espen Isaksen.

Det er derfor gode grunner til å repetere hva eksterne og uavhengige utredninger sier om midtpunktet på Helgeland og tilgjengelighet for befolkningen til sykehus.

Metodikken er som kjent noe annet enn å sette en passer på et kart, men en vektet vurdering som tar hensyn til hvor befolkningen på Helgeland bor.

Midtpunktet er Korgen

I 2017 la WSP og COWI fram følgende analyse på vektede og gjennomsnittlige transporttider i rapporten «Anbefaling av utredningsalternativer»:

«Det er relativt liten forskjell mellom de ulike lokaliseringene i forhold til hvor stor andel av befolkningen på Helgeland som kan nås (særlig i forhold til lengste reisetidene). I forhold til de korteste reisetidene så er det Mo i Rana pga. av sin befolkningsstørrelse som når flest innbyggere.

For reiser som er lenger enn ca. 40-45 minutter så vil Korgen nå flere innbyggere enn Mo i Rana. Korgen ligger nærmere det teoretiske tyngdepunktet på Helgeland enn det dagens tre sykehus gjør, slik at både Mo i Rana og Mosjøen (samt Sandnessjøen etter ca. 1 time) kan nås. Korgen når for øvrig færrest innbyggere innenfor ca. 30 minutters reisetid. På en annen side så blir både Korgen og Mo i Rana "hengende noe etter" ved de lengste reisetidene bl.a. pga. avstanden til Brønnøysund med mer.»

Midtpunktet er Leirfjord

1 2018 la Prehospitale tjenester i Sandnessjøen fram følgende analyse på vektede og gjennomsnittlige transporttider i rapporten «Pasienttransport på Helgeland»:

  • Leirfjord 58 minutter
  • Vefsn 62 minutter
  • Hemnes 64 minutter
  • Alstahaug 65 minutter
  • Rana 71 minutter
  • Rana/Namsos 67 minutter

Løsningen er likevel Mo i Rana

I 2019 oppsummerer den eksterne og uavhengige ressursgruppa dette slik:

«Transporttider er grundig omtalt i begge de omstridte rapportene ”Anbefaling av utredningsalternativer” og ”Pasienttransport på Helgeland”. I begge arbeidene står en vurdering av hvor stor andel av befolkningen som når sykehus innen en gitt tid ved ulike lokaliseringsalternativer, sentralt.

Det er imidlertid lagt til grunn ulike pasientgrupper, ulike forutsetninger og ulike metoder, noe som gjør at resultatene ikke er direkte sammenlignbare. Det overordnede bildet er likevel at det er noen fellestrekk mellom arbeidene.

”Pasienttransport på Helgeland” opererer med vektede gjennomsnittlige reisetider til ulike lokaliseringsalternativer. Tiden er kortest til Leirfjord (58 minutter). Forskjellene mellom de tre bykommunene Alstahaug (65 minutter), Vefsn (62 minutter) og Rana (71 minutter) er mindre enn 10 minutter. Gjennomsnittlig reisetid til Hemnes er 64 minutter. Legges det til grunn at Namsos kan brukes i gitte akuttsituasjoner dersom det store akuttsykehuset plasseres i Mo i Rana, blir tilsvarende tidsestimat 67 minutter, gitt at begge disse sykehusene benyttes.

Det er noen tydelig likheter og forskjeller mellom kommunealternativene som fremkommer når det sees nærmere på kurvene som beskriver andel av befolkningen som når sykehus innen en gitt tid ved lokaliseringsalternativer som plasserer sykehuset i en by:

Reiseutfordringene er betydelig på Helgeland, dog ikke unike i nordnorsk sammenheng. Ved samling til ett stort akuttsykehus vil fortsatt bare ca. 75-85 % av befolkningen ha nådd akuttsykehuset innen 90 minutter (i tillegg kommer responstid og omsorgstid) uavhengig av hvilken by sykehuset lokaliseres.

I den første timen fra akutt sykdom/skade oppstår til pasienten ankommer sykehus (responstid + omsorgstid + transporttid), vil andelen av befolkningen som når sykehus være høyest dersom sykehuset legges til Mo i Rana (forutsatt et eksempel med en responstid på 15 minutter, en omsorgstid på 15 minutter og en transporttid på 30 minutter).»

Konklusjon

Ressursgruppa har kort og godt konkludert med at et robust sykehus med rekrutteringsmulighet er viktigere enn transporttid på Helgeland. Og at Mo i Rana faktisk ikke ligger i utkanten når også transporttid tas hensyn til.

Det er også mulig å reduseres den vektede og gjennomsnittlige transporttiden til Mo i Rana ved å gjenopprette flyforbindelsen mellom Mo i Rana og Brønnøysund. Dette vil fange inn Sør-Helgeland i en mer effektiv og pasientvennlig logistikk enn bakketransport samt hindre pasientlekkasje.

Likevel eksisterer det en oppfatning at den beste løsningen for Helgeland er å plassere både det store akuttsykehuset og luftambulansetjenesten sør for Korgfjellet. Mo i Rana og Nord-Helgeland er i dag i utkanten av både ambulansehelikopteret i Brønnøysund og redningshelikopteret i Bodø.

Dette er derfor et angrep på Nord-Helgelands befolkning som mangler sidestykke på mange tiår. Spesielt når invitten fra kommunestyret i Rana er dette:

«En balansert sykehus- og beredskapsstruktur på Helgeland: Et stort akuttsykehus i nord (Mo i Rana), et akuttsykehus ved kysten (Sandnessjøen), et DMS i midten (Mosjøen) samt et DMS og luftambulanse i sør (Brønnøysund).»

Linda Eide

Varaordfører

Leder Rana Arbeiderparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags