Alle underlagstall vi har fått viser en positiv utvikling og optimisme i jordbruket

Landbruk: Alle underlagstall vi har fått viser en positiv utvikling og optimisme i jordbruket, mener brevskriveren. Foto: Arne FOrbord

Landbruk: Alle underlagstall vi har fått viser en positiv utvikling og optimisme i jordbruket, mener brevskriveren. Foto: Arne FOrbord

Artikkelen er over 5 år gammel

Frp-talsmann skriver om det han mener er et godt tilbud for store og små.

DEL

LESERBREVLederen i Rana Bondelag kaller tilbudet fra staten i jordbruksoppgjøret som et skambud, i Rana Blad 8.mai.

Han mener tilbudet både er elendig og kun tilgodeser de med stort areal. I tillegg undrer han seg over at tilbudet inneholder et nytt tilskudd til ryddetiltak er en fallitterklæring og mener bufe burde få holde landet i hevd. Det er vanskelig å forstå kritikken. Tilbudet er en klar oppfølging av stortingsflertallets vedtak i fjor og bør være et godt grunnlag å forhandle seg frem til en avtale på. Det nye tiltaket, et godt bidrag til turistnæringen.

I 2014 fikk bøndene vel 7 pst, i 2015 nær 9 pst og tilbudet på 1,75 pst for 2016 sikrer en inntekstvekst på over 10 pst sett 2014-2016 under ett. Det er mer enn hva Stortinget la til grunn, da flertallet vedtok at bøndene skulle ha inntektsvekst på lik linje som andre grupper.

Stortingsflertallet sluttet seg videre til at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe som skulle se på melkekvoteregionene, med sikte på å innføre større regioner til jordbruksoppgjøret 2015. Det er nå, og dermed helt i tråd med vedtaket fra i fjor.

Representanter fra bondeorganisasjonene velger stadig å gi uttrykk for at små- og mellomstore bruk mister støtte til fordel for de største. Det er tøv. Det er, og var også i fjor, slik at små bruk får forholdsmessig mer støtte for sin drift enn de store. Det jordbruksoppgjøret i fjor imidlertid la til grunn var at de som produserer mest også skal tilgodeses med tilskudd. Inntil i fjor var det eksempelvis slik at du ikke fikk tilskudd om du hadde mer enn 50 kyr. Det er både urettferdig og lite heldig når økt matproduksjon er et uttalt mål.

Det nye tilskuddet til utsiktsrydding i veikanter, utsiktspunkter og veinært kulturlandskap kan ikke utføres av beitedyr. Til det har områdene grodd igjen over for lang tid. Dette er et viktig bidrag til reiselivsnæringen, for at turistene som gjerne vil nyte det fantastiske landskapet vi har.

Alle underlagstall vi har fått viser en positiv utvikling og optimisme i jordbruket.

Folk flest har evnen til å se at utviklingen regjeringen har lagt opp til, har gitt bøndene både en betydelig inntektsvekst og stort potensial for videre vekst og utvikling. Det håper jeg snart Bondelagets representanter vil ta med seg i den videre debatten også.

Morten Ørsal Johansen

Medlem næringskomiteen og landbrukspolitisk talsmann (FrP)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags