Ser at flere har reagert på ordføreren i Hemnes sitt engasjement i rovviltproblematikken i kommunen vår, og spesielt på kravet om bjørnejakt og nei til ynglende bjørn på Helgeland.

Som ordfører har man som oppgave å legge til rette både for ny og eksisterende næringsliv, når en av kommunens største næringer er truet er det ordførers plikt å ta tak i dette.

Det stemmer nok at ordfører ikke er utdannet innfor dette fagfeltet, men som ordfører har jeg fått sett litt av problematikken over flere år, og har derfor reagert på dagens rovviltpolitikk.

Jeg vil skryte av media sin håndtering, de har tatt tak i denne problemstillingen, og jeg er sterkt uenig i at de ikke har faglig kunnskap om saken.

Jeg synes også at debatten fortjener noe bedre en svart/hvitt debatt, jeg kjenner neste ingen som ikke vil ha rovdyr i naturen, og det er heller ikke det debatten dreier seg om, det man ønsker er å få en forvaltning som både er forutsigbar og som ivaretar at man kan fortsette med denne næringen i distrikts Norge også i framtiden.

Å påstå at bjørnestammen er truet er å ta hardt i, nye resultater fra det Skandinaviska Björnprosjektet viser at det i Sverige er mellom 2350 og 2900 (snittverdi på 2550) bjørner i dag. Dette skulle tilsvare om lag 250 ynglinger. I Sverige har Riksdagen satt et mål om minst 100 ynglinger per år, eller 1 000 individer derfor har man nå åpnet for å skyte 184 bjørner til høsten. Denne høye bestanden har også ført til at den har fått en lavere status på rødlistearter.

Dette viser også hvor viktig det er at man får en felles nordisk forvaltning av disse rovdyrene.

Nå åpnes det for at det felles inntil 184 bjørner i Sverige, med dette vedtaket er kvoten økt med 41 dyr siden sesongen i fjor. Dette viser jo tydelig at bjørnestammen er i sterk vekst og underbygger vårt krav om å fjerne måltallet på 2. årlige ynglende bjørn i Nordland.

Hemnes Arbeiderparti lover å fortsette denne jobben slik at denne næringen også kan drive den i framtiden.

Det er dokumentert flere bjørneangrep på mennesker i Nord-Amerika der menneskeliv har gått tapt, men bjørnen her i Skandinavia er lite farlig for mennesker. Det er registrert 7-8 skandinaviske tilfeller av bjørneangrep siste 20 år, hvorav de fleste har skjedd i Sverige i forbindelse med jakt, der bjørnen i de fleste tilfeller har vært skadeskutt. Siden 1800 vet vi om elleve mennesker som er drept av bjørn i Norge. Sist gang var i 1906. I mer enn 80 prosent av tilfellene overlever mennesket bjørneangrep. Dersom bjørnen var ute etter å drepe mennesker ville nok dødeligheten vært høyere; en bjørn kan uten problemer drepe en voksen elg. Man bør likevel vite hvordan man skal forholde seg i møte med bjørn for å unngå og komme opp i situasjoner hvor bjørnen kan bli aggressiv.

Så det er liten grunn å føle seg utrygg, og man må heller ikke slutte å bruke den flotte naturen i kommunen vår, men man registrerer at mange er utrygge. Jeg opplevde det selv under en telttur med barna i sommer hvor de på kvelden spurte om det var bjørn i område.

Hemnes Arbeiderparti lover å fortsette denne jobben slik at denne næringen også kan drive den i framtiden.

Til slutt vil jeg oppfordre media til å fortsette å fokusere på rovdyrtapene på Indre Helgeland.

Godt valg.

Stem Arbeiderpartiet

Kjell-Idar Juvik,

Ordfører/ordførerkandidat Hemnes AP