Sats på KultiRana!

Artikkelen er over 9 år gammel
DEL

LeserbrevKunnskapsparken i Rana jobber med å tilrettelegge for utdanningstilbud i Rana. En forutsetning for at vi skal kunne få aktuelle tilbud lagt til Mo og få studenter til å velge Rana som studiested, er at vi klarer å skape et interessant studentmiljø.

Det er knallhard konkurranse om studentene. Kombinasjonen mellom kultur, utdanning og næring i KultiRana gir oss et unikt konsept. Det har i rundt 20 år vært arbeidet for å samle høgskolemiljøene i Rana i et felles bygg uten at man har lyktes med dette. Denne gangen er det gjennomført en grundig prosess mellom interessentene, interimselskapet (Entra Eiendom og Rana kommune) og arkitektene. Vi oppfatter det slik at disse er godt fornøyd med arealene og de mulighetene som ligger i prosjektet. I tidligere prosjekter har ikke høgskolene klart å samkjøre seg i sterk nok grad til at en samlokalisering har latt seg realisere. Denne gangen er situasjonen annerledes. De planlegger et tett samspill i senteret og har også sammen arbeidet for å få lovnader fra Kunnskapsdepartementet om ekstraordinært driftstilskudd for å leie arealer i bygget. Høgskolene framhever at den fleksibiliteten og de mulighetene en samlokalisering med kultur gir dem, er viktig, både i forhold til studentmiljø og i forhold til utnyttelse av lokaler.

Til sammen vil høgskolene leie ca halvparten av lokalene i KultiRana. Dette betyr at de kommer til å bruke en betydelig sum penger for å utvikle Rana som studiested. Høgskolene ønsker å satse i Rana, og de ønsker å være i sentrum.

Vi ser at det pågår en ny lokaliseringsdebatt, og vi frykter at dette kan ta fokus bort fra innholdet og de muligheter et slikt senter kan gi byen og regionen. Vi forholder oss til plasseringen valgt av Rana kommune i forbindelse med skisseprosjektet og støtter opp om dette. En lokalisering midt i byen vil bidra til å skape mer liv og røre og gi byen et mer ungdommelig preg. Det trenger vi!

I dag har vi i underkant av 300 heltidsstudenter i byen, og ikke noe felles høgskolemiljø. De planene som foreligger for KultiRana gir plass til 1000 studenter. I tillegg kommer kinosaler, samfunnssaler og kultursal som kan benyttes til undervisningsformål med små justeringer. Både høgskolene og vi vurderer dette som stort nok i overskuelig framtid. Kunnskapsparken er opptatt av at det skal være plass til næringslivsaktører i bygget, og det er laget plass til dette i konseptet som nå foreligger. Ved å koble næringslivsaktører og utdanningsmiljø sammen har man lagt grunnlaget for en viktig møteplass som kan bidra til vekst i Rana.

Vi ser for oss en blanding av utviklingsaktører og utviklingsorienterte bedrifter i et felles miljø sammen med Kunnskapsparkens virksomhet. Det er laget plass til både faste kontorplasser og gjestekontorer til FOU-miljøer og virkemiddelapparat som for eksempel Norut, NHO, Innovasjon Norge, Sintef, Forskningsrådet, Nasjonalt senter for voksenopplæring (VOX). Vi har også forutsatt at bygget skal romme lokaler til Helgeland Kulturinkubator, og vi vil tilby kontorplasser til studenter fra andre utdanningsmiljøer som skriver oppgaver og gjør utredninger for bedrifter i regionen. Det er også lagt opp til at lokale bedrifter kan leie møtelokaler og konferanserom i KultiRana til egne arrangement. Utviklingsmiljøene og næringsaktørene vil bli besøkt av et stort antall mennesker fra arbeidsliv og offentlig forvaltning. Dette bidrar til et levende miljø midt i sentrum av Mo i Rana.

Trond Refseth viser i sitt leserinnlegg 7. november til Kunnskapssenteret Papirbredden i Drammen og nevner dette som et eksempel til etterfølgelse. Papirbredden har nettopp vært referanseprosjekt for KultiRana. Både kommunen og Kunnskapsparken har vært på studietur dit i løpet av det siste året. Det er her vi har hentet mange av ideene til konseptet i Rana. KultiRana kommer til å inneholde alle elementene som Papirbredden har, bortsett fra folkebiblioteket. Også i Drammen er det Entra Eiendom som eier bygget sammen med kommunen. Forskjellen er at vi legger opp til en enda større integrering av høgskolene.

I KultiRana vil de ha felles studentekspedisjon, felles møterom og pausearealer. I Drammen holder utdanningsaktørene til i hver sin etasje med egne studentekspedisjoner. Toppetasjen i Papirbredden består av kunnskapspark, Innovasjon Norge og inkubatorbedrifter. Vi legger opp til at vi i tillegg skal ha kunnskapsbedrifter sammen med oss som for eksempel bedriftsrådgivere og reklamebyrå. KultiRana inneholder karriereveiledning, sentralt plassert ved inngangspartiet, på samme måte som i Drammen. Til forskjell fra Drammen blir kultursalen kjernen i bygget. I Drammen holder kulturhusdelen, Union Scene, til i et eget bygg, ved siden av Papirbredden.

KultiRana har færre kvadratmeter, selvsagt, fordi vi planlegger et senter ut fra størrelsen på byen og regionen rundt oss. Papirbredden er et vellykket prosjekt, det samme kan KultiRana bli!

Skisseprosjektet er ferdig 11. november. Da får vi endelig de reelle kostnadene på bordet. 20. januar 2009 skal kommunestyret ta stilling til om KultiRana skal bygges eller ikke. I disse Terra-tider er det viktig å få med seg at Rana kommune ikke skal betale hele kalaset selv. Høgskolen skal leie halvparten av bygget, og sjekken som skal gi dem råd til det, kommer fra Oslo! Kulturhusdelen har kommunen allerede satt av midler til. Denne gangen er vi nærmere en løsning enn noensinne.

La deg ikke lure av alternative planer som kommer inn fra sidelinja i siste øyeblikk før beslutninga skal tas. Disse mangler leietakere, de mangler en solid og seriøs eiendomsaktør som det statlig eide Entra Eiendom representerer, og de mangler en profesjonell planleggingsprosess som dette prosjektet nå er i ferd med å avslutte. Mange av oss har enda Meierikvartalet friskt i minne. Hvor ble det av de alternative planene den gangen? Har vi sett noe til dem?

Dette må vi få til nå. Rana og Helgeland trenger KultiRana mer enn noensinne!

Elise Husum

Daglig leder Kunnskapsparken i Rana

Artikkeltags