Gå til sidens hovedinnhold

Verdien av et saueliv

Artikkelen er over 14 år gammel
Leder

Sauer på utmarksbeite lever et farefullt liv. Akkurat nå er det asfaltsauene på Umskaret som får oppmerksomhet. De søker svalere temperaturer og skygge inne i den nye Umskartunnelen – og så blir selvfølgelig noen av dem påkjørt.

Så langt har det kun gått ut over sauene. Det er ille nok, men enda verre blir det hvis sauene i tunnelen forårsaker en alvorlig trafikkulykke.

Asfaltsauer er ikke et nytt fenomen. De finnes over det ganske land. Vegetasjonen langs veikanten frister – og den varme asfalten i seg selv frister på kjøligere dager enn vi har hatt i det siste. Mens tunnelene altså blir attraktive tilholdssteder når asfalten utenfor blir for varm.

Sauer går på instinkt og oppsøker de beiteområdene som de er vant til. Lam følger voksen sau – og når lammet neste år er voksent, tar det sine egne lam med. Dette er både sauebønder og vegvesenet klar over.

Det burde derfor ikke komme som noen overraskelse på vegvesenet at det beiter sauer i veikanten på Umskaret. Dermed blir spørsmålet: Hvorfor forutser man ikke at sauene kan komme til å trekke inn i tunnelen og bli påkjørt?

Hvorfor monterer man rett og slett ikke en elektrisk ferist ved tunnelåpningene, med et gjerde fra feristen og inn til bergveggen, for å forhindre at sauene går inn i tunnelen? Eller gjør noe annet som er like effektivt, eller bedre.

Det er trafikkfarlig nok å ha sauene gående i veikanten – eller midt i veien for den saks skyld – men da er det tross alt mulig å få øye på dem. Hvis det i tillegg er satt opp skilt som varsler at det kan være sau i veibanen, vil bilistene være forberedt.

Nå setter vegvesenet opp skilt, og sier de skal vurdere andre tiltak. Greit nok. Men kunne ikke disse tiltakene ha vært vurdert, og gjennomført, før sauene ble sluppet på beite.

Så langt er i alle fall tre sauer ihjelkjørt i tunnelen, ifølge de meldingene vi har fått inn. Disse sauene er vel like mye verd som de sauene som ble drept av bjørn i Korgen for kort tid siden?

Når sauer blir drept av rovdyr, blir det øyeblikkelig reist krav om fellingstillatelse på rovdyret, og ofte blir fellingstillatelse gitt.

Fellingstillatelse på biler er det neppe aktuelt å gi, men noen krav til tiltak for å sikre sauene mot biltrafikken bør det vel kunne stilles fra myndighetenes side. Om kravet skal stilles til saueeier eller vegvesenet, får man finne ut av.

Men et saueliv er et saueliv – og like verdifullt for bonden, enten sauen blir offer for rovdyr eller bil.