Den dyreste leiligheten i det planlagte bygget på Losjetomta er solgt