Gå til sidens hovedinnhold

Denne våren skal investeringsbeslutning fattes for flyplass på Hauan. Vi har god tro på å lykkes, og vår tydelige prioritet er at byggestart skal settes så tidlig som mulig, helst i år

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er vanskelig å ta opp andre temaer enn korona for tiden. Vi ønsker likevel å se opp og frem, og forbi korona-situasjonen. Denne våren skal investeringsbeslutning fattes for flyplass på Hauan. Vi som representerer Høyre jobber veldig hardt inn mot regjering og storting for at beslutningen skal bli som vi ønsker. Vi har god tro på å lykkes, og vår tydelige prioritet er at byggestart skal settes så tidlig som mulig, helst i år.

For vi tror at storflyplassen åpner opp for andre, store muligheter for utviklingen av Rana-samfunnet. Vi vet hvor viktig den er for næringslivet vårt. Vi må lytte til Rana Gruber, Freyr, Mo industripark og andre små og store næringsaktører når de understreker behovet innen luftfart. Så er vi også fullt klar over behovet for dypvannskaia, et meget godt prosjekt som vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt i det lange løp, men trenger oppstartsmidler. Vi mener at med storflyplassen og dypvannskaia vil Mo i Rana befeste sin posisjon som hele Nord-Norges industrihovedstad.

Samtidig skal vi være lydhøre for bekymringene for opprettholdelse av flyplass i Mosjøen og Sandnessjøen. Vi kan ikke akseptere nedleggelse av flyplasser i en region som har enorme muligheter når vi klarer både å realisere og tenke vinn-vinn. Ny teknologi med utslippsfrie fly vil komme. Og dette vil gjøre flyplassene i kortbanenettet mer relevant enn noen gang.

Men vi håper storflyplass-prosjektet ikke bare er enden på en lang kamp, men kan være starten på en ny satsing: Å få mer varierte arbeidsplasser i helgelandsregionen. Vi tror befolkningsvekst henger nøye sammen med at mennesker i parforhold med ulik kompetansebakgrunn, begge kan finne noe meningsfylt å arbeide med. Da blir det attraktivt å etablere seg og stifte familie nettopp i Mo i Rana.

Bærum og Oslo er henholdsvis Norges femte og sjuende største fiskevær målt i verdiskaping, fikk vi vite gjennom NRK nylig. Det sier oss at noe er galt. Vi må klare å omsette mer innovasjon og tjenestesektorjobber ut av den produksjonen vi har lokalt. For Mo i Rana sin del gjelder det blant annet industrien.

Et viktig instrument for dette er det nordnorske investeringsfondet som regjeringen lanserte i Nordområdemeldingen, og som får sin første kapitalinnskyting i løpet av våren. Vi trenger flere oppstartsbedrifter, større utvalg av finansielle og juridiske tjenester nært der verdiene i landet faktisk skapes. Vi må tiltrekke flere hovedkontorer og teknologiutviklingsavdelinger hit. Og vi vil jobbe for å flytte flere spesialiserte statlige arbeidsplasser til Helgeland. Hittil er over 2000 jobber flyttet ut av Oslo under denne regjeringen. Med de digitale løsningene som vi nå ser fungerer godt under korona, kan vi få til mye mer. Man skal ikke måtte bo i Oslo for å ha en jobb i sentralforvaltningen. Den tiden må være forbi.

I et framtidsperspektiv, må det være attraktivt for unge mennesker å satse i Mo i Rana. Studietilbudene ved Campus Helgeland er helt avgjørende, i tillegg til et variert jobbtilbud som vi har vært inne på. Vi har fått bygget nye skoler og studentboliger. Sentrum er i utvikling og kulturtilbudet både i Mo i Rana og Mosjøen er rett og slett imponerende målt ut fra innbyggertallet. Det vitner om et aktivt og livskraftig lokalsamfunn.

Høyres store leveranse for Mo i Rana, med støtte fra mange andre, er å få flyplassen i havn nå. Men samtidig må flyplassen ikke være endemålet – men starten på utviklingen av en fremtidsrettet og attraktiv industrihovedstad i nord!

Anita Sollie, leder av Rana Høyre

Bård Ludvig Thorheim, førstekandidat til Stortinget for Nordland Høyre

Kommentarer til denne saken