↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

75 12 69 50

Besøksadresse

Halvor Heyerdahls vei 1
8626 MO I RANA
  1. Beskrivelse

Historie.  Bakgrunn
Stein Hamre Arkitektkontor as ble etablert i Trondheim i 1982 og i Mo i Rana i 1987 og på Leknes i Lofoten våren 2008.

Virksomheten
Arkitekt bygg, interiør og landskap, planarbeid og konsulentvirksomhet, ansvarlig søkerfunksjon, prosjekt- og prosjekteringsledelse. Omsetning ca. kr 25 000 000,- pr. år. Foretaksnr.: NO 958 442 483 MVA.

Våre tjenester omfatter blant annet:

Prosjektering
Prosjektering av komplekse/offentlige bygg som badeanlegg, sykehjem, boligblokker, bofellesskap, kontor-forretningsbygg, tårn-sikringsbygg, kulturbygg, barnehager og skoler. Prosjektering av boliger, industribygg, mindre bygg og tilbygg.

Prosepkter / Visualisering
Prospekter, presentasjoner, visualisering i 3D, sammenfatning og visualisering av ulike alternativer

Planarbeid
Planarbeid; sentrumsplaner, reguleringplaner, bebyggelsesplaner og gatetun, etc

Søknader
Søknader i hht kravene i Plan- og bygningslov

Administrasjon
Prosjekteringsledelse, prosjektledelse, presentasjoner, programmering/utredning.
Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kontrahering ihht lov om offentlig anskaffelse /NS 3450. Kalkyler/budsjetter for investering og drift/vedlikehold

Rådgivnings-/utredningstjenester.
Vi har opparbeidet oss en god administrativ / økonomisk kompetanse og tverrfaglig innsikt og kan nå tilby rådgivning i forbindelse med utrednings/programmeringsarbeider, planlegging, organisering, styring og kontroll ved gjennomføringen av et prosjekt. Dette kan omfatte;

  • Administrasjon (prosjekt-/prosjekterings-/byggeledelse), utarbeide PA-bok, utarbeide konkurransegrunnlag for rådgivningsgrupper ihht lov om offentlige anskaffelser/NS 3450, mv.
  • Behovsanalyse og utarbeidelse av areal-, rom-og byggeprogram belyst gjennom programskisser
  • Kostnadsvurdering i hht NS 3453, til bruk ved budsjettering/økonomiplaner
  • Søknader til det offentlige og/eller finansinstitusjoner, f.eks. Husbanken, SND, etc.
  • Salgsprospekt og salgsarbeid/presentasjonsbistand

Målsettingen er å bistå oppdragsgiver med å klargjøre problemstillinger og kost-/nytteverdier med tilhørende kalkyler som grunnlag for et evt vedtak om realisering uten at vi nødvendigvis skal være utførende arkitekt.

 

Vi har nødvendig fokus på helhetlige løsninger, kvalitet, kostnadsvurderinger, universell utforming og miljø. Bred erfaring fra store og små ulike prosjekter gjennom en årrekke vår kompetanse din trygghet

Godkjenninger og sertifiseringer