↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

75 14 49 50

Besøksadresse

Stigerplatået
8624 MO I RANA
  1. Beskrivelse

Vi er en miljøbedrift som bl. annet driver med industrirenovasjon, for flere opplysninger se vår hjemmeside.

Supersuger for:

  • Masseutskifting rundt grunnmurer, innblåsing av ny masse.
  • Suging og blåsing av løsmasser og pukkstein.
  • Støv i ventilasjonskanaler, sandfangkummer, aske fra branntomter og masser fra blindkjellere.
  • Masser i forbindelse med kabelavdekking, skånsom metode for å fjerne masser rundt sensitive kabler.