↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

815 59 980

Besøksadresse

Ingvald Ystgaards veg 13 A
7047 TRONDHEIM
 1. Beskrivelse

 Velkommen til Allskog SA

 

ALLSKOG er et samvirke som eies og er til for skogeiere i Møre og Romsdal, Trøndelagsfylkene, Nordland og Troms. ALLSKOGs formål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet eiendommen.

ALLSKOG SA er en robust organisasjon med høy kompetanse innen skog- og utmark og skogbruksplaner. Vår kompetanse kan bidra til å øke verdien og avkastningen på din skogeiendom.

Vi har i dag 7500 andelseiere, og har hovedkontor i Trondheim.

 

Vår visjon er:

Med kjærlighet til skogen skaper vi store verdier sammen.

 • Omsetter tømmer, og arbeider for best mulig pris og avsetning på eiernes produkter.
 • Sikrer langsiktig rett til, og aksept for, næringsmessig utnyttelse av andelseiernes skogeiendommer.
 • Tilbyr skog- og utmarkstjenester, veiledning og kompetanse.
 • Arbeider for økt bruk av skog-, utmark- og treprodukter.

 

 

 

 

 

 • Skogsdrift og salg av tømmer
 • Landskaps rydding- bioenergi
 • Skogforvaltning
 • Veiledning av skogeiere
 • Skogregistrering/ skogbruksplan
 • Miljøregistrering
 • Biologisk kartlegging
 • Reguleringsplan
 • Jakt- og temakart
 • Frivilling vern
 • Gis- analyser og tjenester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsdrift og tømmeromsetning er hovedvirksomheten i ALLSKOG. Våre produkter og tjenester, som du ser i menyen til høyre, skal skape verdier og resultater for våre andelseiere.

Medarbeiderne i ALLSKOG er erfarne veiledere på ulike fagfelt og arbeider for å ivareta skogeierens behov for å optimalisere sin eiendomsforvaltning på kort og lang sikt. Gjennom vår veiledning skal vi bidra til å styrke eiernes kompetanse og synliggjøre skognæringas betydning.

 

ALLSKOG utfører:

 • Befaring, skaffer oversikt over tigjengelige ressurser og klarlegger grenser
 • Avtale om driftskvantum, driftsområde og tidspunkt for gjennomføring av hogsten.
 • Driftsavtale, virkeskontrakt og miljørapport.
 • Tømmeret blir beordret transportert og kjørt til riktig kjøper.
 • Virkesoppgjør minus driftskostnader blir overført til skogeiers konto påfølgende måned.
 • Nødvendig oppussing av kjørespor blir foretatt etter avtale.

 

 

 

 

 

 

 

 

Drifta gjennomføres etter gjeldende bestemmelser og Norsk PEFC Skogstandard, som sikrer at tømmeret er miljøsertifisert og kan leveres skogindustrien. Tømmeret blir også kappet og håndtert optimalt og effektivt for å sikre størst mulig verdi for skogeier.