↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

977 59 310

Besøksadresse

Sikterigata 8
8622 MO I RANA
 1. Beskrivelse

Velkommen til Bohlin Maskin & Transport AS

Bohlin Maskin & Transport AS er et veldrevet selskap med en lang og god historie tilbake til 50-tallet.

I 1997 ble et nytt selskap etablert med hovedfokus på lastebiler i tillegg til øvrige tjenester.

Tidligere var det store hjullastere, lossing og lasting, knusing og salg av masser som var hovedfokus.

I 2014/2015 ble selskapene omstrukturert, drift og eiendommer ble skilt ut i egne selskap.

I dag fremstår Bohlin Maskin & Transport AS som en komplett leverandør av grunnentreprenørtjenester, transport og lossing/lasting.

 

Vi er en entreprenør som utfører flere ulike typer oppgaver, store og små. Her er en liste over tjenester vi kan tilby:

 • Planeringsarbeid
 • Dreneringsarbeid
 • Vann og kloakkarbeid
 • Grunn- og terengarbeid
 • Veibygging
 • Tomtearbeid
 • Grøntanlegg
 • Riving av bygninger og tekniske installasjoner
 • Lossing og lasting
 • Transport av masser
 • Grus, singel og pukk
 • Knusing og sikting
 • Snøbrøyting