↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

75 13 52 22

Besøksadresse

Ranheimgata 3
8622 MO I RANA
  1. Beskrivelse

Advokathuset Helgeland DA er blant de største advokatfirmaene i Nordland. Vi har kontorsted i Mo i Rana og Mosjøen, og har hele Helgeland som vårt primære markedsområde. Gjennom faglig bredde og erfaring tilbyr vi juridisk bistand på de fleste rettsområder. Vi har privatpersoner, bedrifter/ næringsliv, organisasjoner, samt offentlige instanser som klienter. Advokathuset Helgeland DA har til sammen 13 medarbeidere, hvorav ti er advokater.    

I dag består kontoret i Mo i Rana av fire partnere, to ansatte advokater, og to sekretærer. Mosjøenkontoret består av fire partnere og én sekretær. Advokathuset Helgeland DA er i dag et av Nordlands største advokatfirma.

Vi har spesialkompetanse på flere ulike områder og firmaet dekker slik et bredt juridisk område. Vår intensjon er gjennom faglig bredde og lang erfaring å yte juridisk rådgivning på de fleste rettsområdene. Vi definerer hele Helgelandsregionen som vårt primære markedsområde. I tillegg yter vi bistand i landsdelen for øvrig. Våre klienter er privatpersoner, bedrifter, organisasjoner, samt offentlige instanser.