↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

75 14 35 55

Vakt: 991 06 017

Besøksadresse

Sørlandsveien 50
8624 MO I RANA
  1. Beskrivelse

Trygghet og tillit er viktig for oss

Albertsens Begravelsesbyrå har lang erfaring i å møte mennesker i sorg. Vi er opptatt av å ivareta de pårørende og tilrettelegge for den begravelsen dere ønsker. Vår jobb er å veilede dere i en sårbar tid. Fordi vi kjenner Mo i Rana og kommunene rundt, vet vi hva som er mulig og hvordan få til det dere ønsker. Vi tilrettelegger for begravelse i Mo i Rana og kommunene Nesna, Lurøy, Hemnes og Rødøy.

 

Mo i Rana har flere tros- og livssynssamfunn, og alle er velkommen til oss. Vi er et begravelsesbyrå for alle og tilrettelegger for gravferden de pårørende ønsker enten den er livssynsnøytral eller følger en religiøs tradisjon. Vi skaper stemning og verdighet for alle.

 

Hos Albertsens Begravelsesbyrå er vi stolt av det vi gjør og strekker oss langt for at de etterlatte får den avskjeden de ønsker. For å sikre trygghet og tillit er vi medlem av Virke Gravferd. Det hjelper oss å være oppdatert på regelverk, og gir oss et faglig nettverk som ivaretar etikk og verdighet i gravferdyrket. Våre gravferdskonsulenter har bestått alle bransjens kurs, har lang erfaring og høy kompetanse.

 

- Verdig avskjed -