Gå til sidens hovedinnhold

Derfor er det så utrolig flott at Ida Bukholm ikke lar seg kneble, jobber med fortsatt fokus for oss pasienter

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Åpent brev til

Stadsråd Høie

Helse Nord v/ Cecilie Daae

Helgelandsykehuset v/ Hulda Gunnlaugsdottir

Demokratiets spilleregler!

Jeg har lenge hatt tro på at myndighet og øvrighetspersoner vernet om demokratiet.

At Norge er et land som står for rette verdier og at myndighetene vil det beste for sine innbyggere. De som sitter med makten, jobber for oss, og ikke seg selv, sine stillinger og sine posisjoner.

Jeg skammer meg over min naivitet.

Det har lenge vært påpekt at vi må gå videre ut med våre meninger, fra FB til «rette» instanser. Jeg er hjertens enig i det, men det har vært korrespondert både til Helse Nord, statsråden, helsetilsynet, en rekke politiske råd, store aviser. Dette vet jeg, fordi jeg har også vært en av de som har sendt inn. Svarene har vært svada, om en i det hele tatt har kommet svar. Noen har fått svar, som igjen har strandet i enda flere spørsmål. Så det er mange som vet hva som skjer, men ingen vil ta ansvar og stoppe galskapen.

Derfor er det så utrolig flott at Ida Bukholm ikke lar seg kneble, jobber med fortsatt fokus for oss pasienter. Den kunnskap Ida sitter med, er det få eller ingen i Norge som har.

Helse Nord og Helgeland sykehuset ved Hulda Gunnlaugsdottir, burde omfavnet hennes kapasitet, men isteden blir hun mobbet fra jobben.

Hvorfor? Fordi hun gjorde jobben sin! Det ble for farlig for de som sitter med makta.

Problemet med tarmkreftkirurgien kunne lett vært løst, ved rett og slett tilbakeføring til Rana.

Den foreløpige rapporten fra helsetilsynet, er ingen hyggelig lesning for oss pasienter og brukere av helsetilbudet på Helgeland. En skremmende skildring om et helsevesen som er mer opptatt av sitt rykte en sine brukere. Det viser Stenholt for fulle i beste sendetid i Nordnytt der hun nærmest jubler over at kreftkirurgien blir stengt også i Rana.

Ei skremmende holdning fra sør som er bare trist, arrogant og hovmodig av en lege som burde jobbe for pasientenes beste.

Det stopper ikke der. Fremdeles er det Rana sitt ansvar, da « fryktkultur» gjør at det ikke rapporteres inn feil som blir begått. Ledelsen i Sandnessjøen vedgår altså brudd på loven, men det er hovedsykehuset ledelses feil, som de heller ikke kunne vite om fordi det ikke var rapportert inn.

Forstå det den som kan?

Det er ikke mange saker som har engasjert meg mer enn HN og HSYK. Det kjennes som er spark i magen når Helse Nord setter opp by mot by, bygd mot bygd, sykehus mot sykehus. Skaper splid etter beste evne, godt hjulpet av lokale politikere og presse som synes å vite ALT om sykehus og drift.

De beste av landets konsulentbyrå og eksperter har kommet med den ene etter den andre rapporten, som blir skrinlagt. De venter på det ENE RETTE SVARET!

Det svaret skal ikke gå i Rana’s favør.

Dette får lov til å fortsette, til tross for utellelige rop om varsku her.

Ingen tar ansvar og setter foten ned, stopper denne galskap av millioner kroner som blir sløst bort til ingenting. Skandalene kommer og går, men byråkratene sitter trygt.

Under beskyttelse av hvem?

Ansvar forvitres, alle gjemmer seg bak hverandres posisjoner og makt. Er det for tette bånd mellom enkelte i toppledelsen?

Felleskapet sine midler blir generøst drysset over konsulenter, til tross for at noen kommuner er omtrent bankerott.

Da kommer jeg til å tenke på Halvdan Sivertsen

«Kjærlighetsvisa»

.....men av og tell når tægnan blir for tydelig,

og den som sett med makta gjør meg skremt.

Når de fine ordna demmes blir motbydelig

og tankan bak e jævlig dårlig gjæmt.

Da får vi leve i håpet, og tro at HN og HSYK ledelse våkner opp, og er sitt ansvar bevisst. Klarer ikke de gjøre noe med situasjonen, bør andre ta roret før det er for sent.

«- Vi kan trygge befolkninga på Helgeland om at alle pasienter som trenger tarmkreftkirurgi får behandling. For pakkeforløpene for tarmkreft er det snakk om at de fleste får behandling innen to uker etter pakkeforløpsfristen for operasjon. Det er vi selvfølgelig ikke fornøyde med, men vi vil forsikre om at pasientene får god og nødvendig behandling». Cecilie Daae svar 29.5.21 i Rana Blad

Min bakgrunn for min engasjement er mamma som døde med tarmkreft/alderdom.

En kjær søster som døde av tarmkreft bare 65år.

Med hilsen

Siv Høiby Jensen