Dersom anløp av Nord-Solvær kuttes ut, må vi ta hurtigbåt eller ferje til Sleneset, med ekstra unødvendig trafikk av småbåter

Av
DEL

Leserbrev 21.04 skrev jeg en e-post til fylkesråd for samferdsel i Nordland, Bent-Joacim Bentzen, og nestleder i fylkesrådet, Svein Eggesvik, angående anløp av Nord-Solvær. Siden jeg ikke har fått svar, velger jeg å krype til tastaturet igjen, fordi saken engasjerer både fastboende og hytteeiere på Nord-Solvær.

Drift av Trænaruten er lagt ut på anbud på Doffin. I rutetabellen som er vedlagt anbudsdokumentet, er Nord-Solvær ikke nevnt som anløpssted. I grunnlaget er det imidlertid et punkt som henviser til ordningen med å melde behovsanløp til fylkeskommunens sentrumsterminal.

Siden Nord-Solvær meg bekjent er det eneste stedet med behovsanløp i dag, kunne man jo tro at det var en forglemmelse at Nord-Solvær ikke var nevnt i rutetabellen. Da jeg ikke har fått noen svar på mitt brev av 21.04, må jeg anta at det faktisk er meningen å sløyfe Nord-Solvær.

7 fastboende og eiere av 17 fritidseiendommer har i dag behovsanløp/signalanløp, noe som vi er tilfreds med. Hurtigbåten er det eneste alternativet vi har og hurtigbåten passerer kaia på Nord- Solvær med maks 50 meters avstand. En av de fastboende driver næringsvirksomhet på øya.

3. mai i år reiste 31 personer med hurtigbåten fra øya og vi kommer stadig igjen. I regional transportplan for Nordland 2018-2029(RTP), er en av føringene hentet fra NTP, nemlig bedre framkommelighet for personer og gods. Det skrives videre i RTP at «målet i både nasjonal og regional transportpolitikk er med andre ord å se arealbruk og transportplanlegging i sammenheng, og legge til rette for at man har god tilgang på offentlige, kollektive transportordninger. Det er et åpenbart mål at en skal utrede muligheten for å begrense veksten i biltrafikken, samt å legge til rette for at kollektive transportformer blir konkurransedyktige.»

Dersom anløp av Nord-Solvær kuttes ut, må vi ta hurtigbåt eller ferje til Sleneset, med ekstra unødvendig trafikk av småbåter. Selv om avstanden i luftlinje ikke er så stor, vil en nedleggelse av anløpet være det motsatte av å legge til rette for kollektivtransport når båten passerer på maks 50 meters avstand.

Den nye båten som er bestilt skal kunne ta opptil 10 europaller med gods, og det er også nevnt i anbudsdokumentene. Vi jublet da det ble kjent at den nye båten skulle ta gods, men dersom anløpet tas fra oss, blir det vanskeligere og ikke minst mindre trygt å få materialer og større ting til Nord- Solvær.

Fastboende og hytteeiere på Nord-Solvær finner det meningsløst å legge ned anløpet, og vi ser heller ikke at det er store beløp å spare. Med tanke på å vise Helgeland fram for turister, må det jo være fint å vise fram velholdte hus, enten det er fastboende eller hyttefolk som holder til der.

Jeg gikk inn på nettsida til Nordland fylkeskommune og scrollet meg helt nederst på sida, hvor det står: Sammen bygger vi attraktive og inkluderende samfunn.

Jeg anmoder på det sterkeste Nordland fylkeskommune om å opprettholde behovsanløp på Nord- Solvær. Fastboende og hytteeiere på øya jobber hele tida med å skape et attraktivt samfunn på Nord-Solvær, og vi vil gjerne være inkluderende.

Vil Nordland fylkeskommune det?

Svein Åsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken