Gå til sidens hovedinnhold

Dersom noen som har jobb i sykehussektoren inkludert lederjobb, ikke greier å ivareta den topprioriterte oppgaven som pasientsikkerheten er, bør de finne seg noe annet å gjøre

Dette av hensyn til pasientsikkerheten, skriver Gustav Arne Nyborg.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den 8.6 la Statens Helsetilsyn (SH) fram sin foreløpige rapport etter tilsyn og gransking av den såkalte tarmkreftsaken ved sykehuset i Sandnessjøen. Som en del av granskingen har SH sett på ikke bare hva som har foregått ved sykehuset i Sandnessjøen, men også på Helgelandssykehusets (HSYK) og Helse Nord håndtering av saken.

Rana Blad har hatt flere artikler om tarmkreftsaken. Det som der kommer fram er skremmende lesing for de fleste. Ikke minst for HSYKs nåværende pasienter, framtidige pasienter og deres pårørende.

Det er et skremmende forhold det er spesiell grunn til å reagere på:

Sitat fra rapporten:

«I samtaler med helsepersonell fra Sandnessjøen under det stedlige tilsynet, framkom det at en årsak til manglende varsling kan ha vært at helsepersonell ved Sandnessjøen opplevde at risikoen for negativ oppmerksomhet fra foretaksledelsen og andre enheter i Helgelandssykehuset var stor dersom hendelser ble varslet til Helsetilsynet.»

Sitat slutt.

Det framkommer med andre ord i rapporten at helsepersonell ved sykehuset i Sandnessjøen i jobben sin synes å ha opptrådt som politiske motiverte aktivister i den politisk infiserte saken om Nye HSYK. Det i stedet for å opptre som sykehusansatt personell skal gjøre, nemlig å ivareta pasientsikkerheten ved å varsle om hendelser i pasientbehandlingen som setter pasientsikkerheten i fare.

De har satt pasientsikkerheten til side og tarmkreftpasienter i fare. Dersom noen som har jobb i sykehussektoren inkludert lederjobb, ikke greier å ivareta den topprioriterte oppgaven som pasientsikkerheten er, bør de finne seg noe annet å gjøre. Av hensyn til pasientsikkerheten.