Gå til sidens hovedinnhold

Det åpnes for bestilling av Janssen-vaksinasjon fra 15. juni

Janssen-vaksinering kan bestilles fra tirsdag 15. juni. Det ble klart på en pressekonferanse onsdag.

Det ble klart på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

I mai bestemte regjeringen at de vil åpne for frivillig Janssen-vaksinering, og Helsedirektoratet fikk i oppdrag å vurdere hvordan vaksineringen utenfor det regulære vaksinasjonsprogrammet skal foregå.

Onsdag sa helseminister Bent Høie (H) at regjeringen har bestemt at vaksinen skal tilbys i begrenset omfang utenfor vaksinasjonsprogrammet.

Tilbys fra 15. juni

Vaksinen og vaksineringen skal være gratis, og fra tirsdag 15. juni skal det praktiske rundt tilbudet være på plass. Da kan man bestille time for vurdering hos privat lege, vaksinasjonsklinikker og enkelte fastleger som tilbyr vaksiner.

– Hvis du ønsker å bruke denne muligheten, er det første du bør gjøre å sette deg inn i kriteriene for å få vaksinen, og det kan du gjøre på Helse-Norges nettsider, sier Høie.

– Så kan du ta kontakt fra og med tirsdag 15. juni, hvis dette fortsatt er aktuelt for deg.

Mer enn 200.000 doser ligger på lager etter at vaksinen ble satt på pause i Norge i april.

Legeforeningen kritisk

Folkehelseinstituttet har anbefalt regjeringen å skrote Janssen-vaksinen, slik de gjorde med AstraZeneca-vaksinen, etter flere tilfeller der vaksinerte fikk blodpropper og lavt antall blodplater. Et flertall i det regjeringsoppnevnte Vorland-utvalget anbefalte imidlertid regjeringen å tilby vaksinen unntaksvis, og et mindretall mente at den burde kunne tilbys på resept.

Legeforeningen har vært kritiske til at leger skal kunne skrive ut vaksinen på resept og har sagt at det er umulig uten å vurdere forsvarlighet.

Det som skiller Janssen-vaksinene fra de andre vaksinene som brukes i Norge, Pfizer og Moderna, er at kun én dose er nødvendig for å regnes som fullvaksinert. Tre uker etter vaksinestikket får man også grønt lys i vaksinesertifikatet.

Janssen-vaksinen fra Johnson & Johnson gjøres tilgjengelig for frivillige. Her er kriteriene for å kunne ta vaksinen.

Helseminister Bent Høie (H) lister opp følgende situasjoner hvor Janssen-vaksinen kan være aktuell:

* Til folk som skal på nødvendige reiser til land eller områder med høy smitte, hvor legen vurderer at nytten overstiger risikoen av å ta vaksinen.

* Personer med en så krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert, at tiden som gjenstår til annen vaksine tilbys, truer liv og helse.

* Når et nært familiemedlem har alvorlig kreftsykdom eller mottar annen immunsuppresserende behandling, og legen vurderer nytten til å overstige risikoen.

* Når legen vurderer at det foreligger alvorlige psykiske lidelser, fare for liv eller vesentlig svekkelse av livskvalitet som følge av langvarig isolasjon og tung tiltaksbyrde.

* I tillegg kan leger etter en helhetlig vurdering og kjennskap til en persons livssituasjon, vurdere at fordelene til den enkelte overstiger risikoen.

Kommentarer til denne saken