Det ble ja til allaktivitetshus på Gruben – nå mangler bare lån i banken og bruksavtale med kommunen