Myken ligger langt til havs, og som daglig leder i Ranaregionen Næringsforening Ingvild Skogvold helt riktig, og litt tørrvittig, påpeker så kan ikke folk svømme ut dit.

Verken fastboende eller turister.

Det er imidlertid få som finner det morsomt når det nå ser ut til at sommerrutene fra Bodø til Myken og Sandnessjøen kan komme til å ryke. Det enstemmige vedtaket fra fylkesrådet (Ap, Sp, SV og KrF) om ikke å benytte seg av opsjonen på sommerruta Bodø-Myken setter nemlig sinnene i kok. Bare en engere krets var klar over at vedtaket ble gjort. Det var heller ikke diskutert eller luftet med direkte berørte parter.

At det da kommer sterke reaksjoner, er fullt ut forståelig.

Roar Larsen, som er daglig leder i Myken destilleri, er ikke blid etter at han ikke fikk beskjed om at sommerruta til Myken fjernes.

Han påpeker overfor oss at konsekvensene for bosetting, næring og turisme kan bli store. Han advarer mot at fylket, gjennom å legge ned ruta, kan komme til å bidra til å rasere flere kystsamfunn. Lokalsamfunn som Larsen mener er viktige for å opprettholde bosetting og næringsliv på kysten, og som igjen er avgjørende for utvikling av turismen på Helgelandskysten og i Nordland.

– Det argumenteres med at man må prioritere fastboende, samtidig som man ser helt bort ifra at det er fastboende som driver nærings- og turistvirksomhet som er avhengige av denne ruta, sier Larsen.

Det har han helt rett i. Hvis sommerruta ut til Myken fjernes, ja så blir det få turister å leve av for de fastboende som driver turistrelatert virksomhet på Myken.

Ingvild Skogvold i Ranaregionen Næringsforening påpeker også at å legge ned ei viktig og populær sommerrute, som virkelig knytter sammen hele området fra Bodø og ned til Sandnessjøen, er som å legge hele reiselivsstrategien til Nordland fylkeskommune i skuffa før den i det hele tatt er vedtatt.

Det har hun helt rett i. Handling må følge ord.

Det lyder unektelig hult hvis det kun er i festtaler det skal snakkes om at Helgeland er det nye Lofoten, og at reiselivet i regionen har et enormt vekstpotensial. Festtaler og snakk hjelper lite når rammebetingelsene over natten rammes, og når det ikke er forutsigbarhet for dem som har gjort store investeringer med tanke på å utvikle reiselivsprodukter.

Ole Johannessen er en av dem. Han og andre næringsaktører har nylig investert 30 millioner i Helgeland Adventure og Træna Rorbuferie. Han er også engasjert i en rekke næringslivs- og reiselivssatsinger på Helgeland. Blant anna er han med på satsinga på Myken destilleri og Røssøygården i Lurøy.

Ikke til å undres over at han kaller det sjokkerende hvis sommerrutene forsvinner. I likhet med Larsen og Skogvold, reagerer også Johannessen sterkt på at fylket legger ned sommerruta uten å involvere de som berøres av dette.

Svein Eggesvik fra Senterpartiet, nestleder i fylkesrådet og fungerende fylkesråd, er på banen og forklarer at det slett ikke er snakk om en nedleggelse av denne populære ruta, men at det «bare» er snakk om ikke å benytte seg av opsjonen. Dette er med respekt å melde å vise usedvanlig lite respekt for folk som bor langs denne ruta, for næringsdrivende som er avhengig av ruta og for alle som har et ønske om å reise langs denne delen av Nordlandskysten og ut til Myken.

Når en båt som har gått i fem sommersesonger ikke lenger skal gå, ja så er det semantikk på øverste politikernivå å hevde at ruta den har frekventert, ikke er nedlagt.

Når fylkesråden i tillegg prøver seg på ei velkjent politikerfinte med å forklare at de ved å sende ut ei pressemelding kunne unngått det han kaller oppstyr fra media, ja så tillater jeg meg å riste litt oppgitt på hodet.

Nei det er ikke media som skaper «oppstyr» i denne saken. Nei «oppstyret» kommer ikke fra media.

«Oppstyret» kommer helt berettiget fra de som på mange og alvorlige måter berøres av det overraskende vedtaket, og den manglende informasjonen og dialogen i forkant. Da skulle det bare mangle at vi i media formidler både reaksjoner og bekymringer. Eller «oppstyr» om du vil.

Først nå i etterkant av «media-oppstyret» tar fylket initiativ til et dialogmøte, for som Eggesvik helt riktig påpeker, så trenger næringa forutsigbarhet.

Bedre sent enn aldri, tenker jeg vi sier. Det er aldri for sent å snu, selv om en må fossro – eventuelt svømme – mot tørt og trygt land.

Les også:

Les også

Er demokratiet opphørt hos fylkesrådet i Nordland?