Nordland SV: Til minne om Inge Myrvoll

Det var med stor sorg vi mottok beskjed om at vår alles høvding Inge Myrvoll hadde sovnet inn sist søndag.

Inge var en bygger! Han bygde samfunn, og han bygde lag! Helt fra hans år som tillitsvalgt i Jern og Metall handlet det om resultater. Det handlet om at noe skulle stå etter deg. Et byggverk. Et lag. Et resultat.

Gjennom sine 12 år på Stortinget, alle i samferdselskomiteen, var det realpolitikeren Inge Myrvoll som ville ha resultater. Som da han tok hele samferdselskomiteen med seg i hurtigbåt til Værøy. De fleste komitemedlemmene lå sjøsjuke bakerst i båten, men helikopterrute til Værøy, det ble det!

Og ikke minst som ville søke makt. Ikke makt for maktas del, men makt for å få gjennomført noe. For å bygge en bedre framtid.

Da vi kom inn i Nordland SV midt på 2000-tallet, var Inge blitt ordfører i Rana. Han hadde gjort tidenes valg for et SV-lag og var i gang med å bygge neste generasjon med SV-ere fra Nord-Norge. Og i Rana bygde han resultater. Han var den første til å sørge for skolemat, og ikke minst så la han grunnlaget for Campus Helgeland.

Og han så oss. Han var med på å gi oss råd og tillit og ikke minst kunnskap. Ikke en eneste gang var Inge for stor for en oppgave i fylkespartiet. Han organiserte, skrev uttalelser fulgte opp både lokallag og stortingsgruppe. Og hele tiden lærte han oss håndverket. Og nødvendigheten av både glimt i øyet og en god replikk når det går ei kule varmt.

Det er et stort tomrom som etterlates etter Inge. Et tomrom det kommer til å ta tid å fylle. Inge er gått ut av tiden, men han kommer til å gå inn i historien som en av de største samfunnsbyggerne. For SV, for Rana, for Nord-Norge, men ikke minst for oss.


For Nordland SV,
Mona Fagerås og Marius Meisfjord Jøsevold


Les også

No når Inge si livsferd er omme, står vi tagale att i takksemd

Les også

Vi vil savne hans skarpe blikk for politiske muligheter og løsninger. Vi vil savne humoren og omtanken