Det har aldri kommet noe godt ut av lokale "fogderi-strider".
Det er feil å tro at Rana ikke er sterkt i fokus hos Helgeland Museum og som styremedlem vil jeg gjerne nyansere påstanden om at det ikke er representasjon for Rana i museumsstyret. Rett nok bor jeg ikke i Rana pr. i dag, men jeg står innført som døpt i kirkeboka i Korgen, tok folkeskoleeksamen og realskolen på Mo, og har alltid hatt stor interesse for å dokumentere blant annet industrihistorien i Rana.
Jeg kom inn i styret for Helgeland Museum i fjor. Først og fremst på grunn av lang museumsfaglig erfaring. Men også fordi det er viktig for museet å ha bred fokus, som blant annet inkluderer et stort engasjement for museumsutviklingen i Rana.
I fjor tok vi i bruk den nye museumsavdelingen i MOment, og ble en del av det spennende historiske miljøet på Moholmen. Her har Rana Museum et flott utgangspunkt for videre utvikling.

Det blir feil når miljøene på Helgeland forsøker å "slå hverandre i hodet" med lokale argumenter om hvem som skal bestemme mest. Det blir bare å skape tapere når man går til interne slåsskamper. Viktigere er det å stå sammen slik at regionen kan hevde sin styrke i fylket, og beholde støtte og posisjon i møte med fylkesting og fylkesadministrasjon. Den STORE pengestøtten er det fylket og staten som står for. Bare når vi opptrer samlet, kan vi ha sjanse til å hente flere ressurser utenfra. - Og - for ordens skyld: Hvis vi ser hva kommunene på Helgeland bevilger til sitt museum pr. innbygger, ligger Rana sørgelig dårlig an... Ifølge årsmeldingen for 2019 er Træna "best" med kr. 875,- pr innbygger, mens både Rana, Brønnøy og Vefsn stiller med under 90,- ...

Steinar Bjerkestrand, styremedlem i Helgeland Museum, Oppdal