Gå til sidens hovedinnhold

Det er god grunn til å spørre hva to ordførere skulle sitte på av kompetanse og informasjon, som gjør dem bedre skikket til å ta avgjørelser om drifta i sykehuset enn direktøren og styret. Svaret er helt opplagt: Ingen!

Artikkelen er over 1 år gammel

Dette handler om en ting. Pasientsikkerhet. Ikke lokalisering, ikke sykehusomkamp, ikke politikk, skriver sjefredaktør Marit Ulriksen.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir velger midlertidig å flytte tarmkreftkirurgien fra sykehuset i Sandnessjøen til sykehuset i Mo i Rana. Det gjør hun ut fra hensynet til pasientsikkerhet. Styret i Helgelandssykehuset er av samme oppfatning.

Styremedlemmer påpeker at informasjonen og begrunnelsen styret fikk i den lukkede delen av styremøtet mandag ettermiddag, underbygger direktørens avgjørelse. Mens styret i sykehuset altså skjønner hvorfor operasjonene flyttes, skjønner verken Vefsn-ordfører Berit Hundåla (Sp) eller Alstahaug-ordfører Petter Talseth (Sp) det.

De to ordførerne er ikke snauere enn at de begge påstår at stengingsvedtaket ikke er gjort ut fra pasientsikkerhet. Det er nesten så en ikke tror at det er mulig for to folkevalgte, de øverste i sine respektive kommuner, å komme med et så fordummende utsagn. Det er god grunn til å spørre hva de skulle sitte på av slags kompetanse og informasjon, som gjør dem bedre skikket til å ta avgjørelser om drifta i Helgelandssykehuset enn direktøren og sykehusstyret. Svaret er helt opplagt: Ingen!

For igjen, denne saken dreier seg om kun en ting: Pasientsikkerhet. Den dreier seg ikke om lokaliseringskrangel. Den dreier seg ikke om en omkamp om helseministerens sykehusvedtak fra i vinter. Den dreier seg ikke om politikk. Det betyr likevel ikke at det ikke er mange som, siden vi i Rana Blad brakte konklusjonene fra to eksterne rapporter som uttrykte bekymring for den høye dødeligheten i Sandnessjøen, har lagt seg i selen for å få saken til å dreie seg om nettopp dette. Til en viss grad har de klart det.

Les også

Ordføreren i Vefsn om stengevedtaket: – Strategi, ikke pasientsikkerhet

Det er derfor befriende å registrere at sykehusdirektør Gunnlaugsdottir nå har tatt denne viktige og riktige avgjørelsen. Viktig er det også at hun får støtte fra styret sitt, noe de to ordførerne ser ut til å ha gått glipp av. «Vedtaket bidrar bare til uro og mistillit», kverner de. Nei, Hundåla og Talseth. De som bidar til uro, er dere to. Som i denne sammenhengen ikke bare er å betrakte som lekfolk. Dere er lekfolk.

Når det gjelder å ta bestemmelser rundt tarmkreftoperasjoner, har Helgelandssykehuset medisinskfaglig kompetanse så det holder. I styremøtet ble også dette påpekt av medisinsk direktør Fred A. Mürer. «Fagsjef Ida Bukholm er spesialist på mage-tarm, og har sågar professorkompetanse innen faget», slo han fast.

Det er vi adskillig mer beroliget av, enn at to folkevalgte engasjerer seg voldsomt i denne saken og kommer med til dels utidige påstander og uttrykker mistillit til sykehusdirektøren. Gunnlaugsdottir har understreket at det var hennes avgjørelse å åpne for tarmkreftoperasjoner i Sandnessjøen i vinter. Hun understreker at det er hennes avgjørelse midlertidig å stenge for slike operasjoner der nå. Hun har det faglige ansvaret.

Det har ikke ordførere. Og takk for det.

Les også

Støtter midlertidig flytting av all tarmkirurgi til sykehuset i Rana etter informasjon i lukket møte: – Hulda har gjort en god avgjørelse

Les også

Helse Nord om stansen i tarmoperasjoner i Sandnessjøen: – Vi er holdt orientert, og styret i Helse Nord innkalles til ekstraordinært møte

Kommentarer til denne saken