Hele nye Rana ungdomsskole åpner dørene på mandag. Der skal elever fra store deler av kommunen nå få undervisninga si.

Det skal fortsatt være ungdomsskoletrinn på Storforshei og i Utskarpen.

Når det nå er like før det ringer inn til første skoledag på ut- og ombygde Rana ungdomsskole, er det greit å ha i bakhodet at ungdomstrinnene nettopp på Storforshei og i Utskarpen i Kaupang-rapporten ble anbefalt lagt ned.

Den anbefalinga ønsket ikke politikerne i Rana å følge, og det ble tatt et aktivt valg for å beholde ungdomsskoletilbudet i utkanten av kommunen.

At dette framstilles som at Høyre, SV og Arbeiderpartiet raserer skole-Rana, er spesielt og et godt stykke unna virkeligheten

 

Det ble også tatt et aktivt valg for framtida for resten av ungdomsskole-Rana.

Et klart valg, hvor hele 30 av 37 i kommunestyret landet på å gjøre om på den bynære ungdomsskolestrukturen. Et valg som likevel avstedkom mye engasjement og store protester. Det brukes nå betydelige summer, vi snakker om hundrevis av millioner av kroner, på ei oppgradering av skolebyggene i kommunen. At dette framstilles som at Høyre, SV og Arbeiderpartiet raserer skole-Rana, er spesielt og et godt stykke unna virkeligheten.

Allerede i fjor sommer gjorde Sp, V, FrP, KrF og Rødt det klart at de går til valg på å gjøre om på skolevedtaket og den nye strukturen. I valgkampen kommer det løfter om å bygge ny ungdomsskole på Gruben, og om at dagens barneskole på Ytteren skal tas i bruk til ungdomsskole slik den opprinnelig er bygd for.

Partiene, som har funnet sammen i skolesaken, går ut og snakker om at det skal være ungdomsskoler i bydelene. I denne sammenhengen hopper de elegant over Åga/Hauknes.

Verken elever, foreldre eller lærere har sett noen som helst grunn til å gå på barrikadene for å kreve en egen ungdomsskole på Hauknes

 

Med tanke på alle bekymringene som har vært brakt til torgs særlig rundt elevene fra Båsmo og Gruben som ikke lenger skal ha ungdomsskole i sitt nærmiljø, er det nesten oppsiktsvekkende at ikke den samme omtanken har vært utvist overfor elevene fra bydelen sør for sentrum. De har aldri gått på ungdomsskole i sitt nærmiljø. Det har heller aldri vært et tema. Naturlig nok.

Verken elever, foreldre eller lærere har sett noen som helst grunn til å gå på barrikadene for å kreve en egen ungdomsskole på Hauknes. Tanken er faktisk helt fjern, mest sannsynlig for at det å begynne på en ungdomsskole som ligger i byen aldri har vært ansett som et problem.

Den ungdomsskolen som nå skal tas i bruk er selvsagt større enn det Mo ungdomsskole var, og kan sikkert ikke direkte sammenlignes. Samtidig er det jo langt fra sikkert at alle dystre spådommer om «monsterskolen» slår til?

Det er grunn til å utfordre skolepartiene på om de har tenkt å reversere skolestrukturen uansett hva resultatet måtte bli? Vil det være slik at Rana ungdomsskole skal avvikles for enhver pris? Selv om elevene trives? Selv om skoleresultatene blir bedre?

Foreløpig ser det i alle fall slik ut, og de fem partiene mener dermed å ha fasiten før de strengt tatt har satt opp regnestykket.

Nå har jo ikke skolepartiene kommet i posisjon, selv om skole alltid er et sikkerstikk å kjøre fram i en valgkamp

 

Når partiene blir spurt om når de skal realisere alle skoleløftene sine, skulle de komme i posisjon, blir de noe vage i svarene. Da svarer de, som partier og politikere i alle valører gjerne gjør, i noe ulne ordelag. Dette vil nødvendigvis ta litt tid, er refrenget. Det tenker jeg er bra, for da vil vi alle fall ha gjort oss noen erfaringer med «monsterskolen» før vi igjen kastes ut i nye runder med skolestrukturendringer. Nå har jo ikke skolepartiene kommet i posisjon, selv om skole alltid er et sikkerstikk å kjøre fram i en valgkamp.

Valget skal uansett gjennomføres først, og uavhengig av hva en måtte mene om skolevedtaket, har det i alle fall bidratt til spenning rundt hvem som skal styre denne kommunen de neste fire åra. Hvordan den skal styres om skolepartiene kommer til makta er mer usikkert, for utover å reversere skolevedtaket har de tenkt å styre fra sak til sak. Det kan vise seg å bli litt mer krevende enn å love ungdomsskoler i, nesten, alle bydelene.

Allerede ved skolestart i fjor ble ungdomsskoleelevene på Gruben flyttet til Rana ungdomsskole i sentrum. Over helga kommer elevene som tidligere soknet til Selfors og Båsmo ungdomsskoler etter. En ny skolehverdag venter mange. Ikke bare for elevene. Mange ansatte får også en ny arbeidshverdag og mange nye kolleger.

Det vitner om høy faglig integritet og om at elevenes beste står i sentrum uansett hvor uenig en måtte være i skolevedtaket

 

I sommer har det vært jobbet intensivt for å få skolebyggene klare, og mange har vært i sving for å få dette til innafor svært knappe tidsmarginer. Nå legges også siste hånd på planlegginga fra lærerne si side, som tidligere denne uka måtte forlate Moheia etter at verneombudet valgte å stenge ned arbeidsplassen midlertidig. Heldigvis får ikke dette noen konsekvenser for skolestarten, og det er ikke noe å si på innstillinga og viljen fra lærerne til å sørge for en god skolestart for elevene som møter på mandag.

Det vitner om høy faglig integritet og om at elevenes beste står i sentrum uansett hvor uenig en måtte være i skolevedtaket. Det står det respekt av.

Marit Ulriksen, sjefredaktør Rana Blad