Reaksjon på denne artikkelen.

Gaupe skal drepes igjen. Ifølge Rovdata er ikke bestandsmålene som Stortinget har bestemt, oppnådd. Ikke i Nordland heller, hvor gaupa nå skal drepes. Bestandsmålet er 10, men i 2022 står det å telle 6 for region 7. Likevel skal det drepes gaupe selv om det er for få. Hva det tydeligvis ikke er for få av, er sauer når en sauebonde mistet 11 % av lammene i fjor og likevel setter ut dyrene sine hjelpeløs i området bonden selv sier er yngleområde for gaupe.

Dyrevelferdsloven §3: " Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger." § 14.Særskilte forbud - Det er forbudt å: b) hensette dyr i hjelpeløs tilstand (Lovdata).

Tapstall for Nordland fylke i fjor når det gjaldt sau var 3 659 dyr og svinn for lam 10 905. Totalt er dette 14 564 dyr, hvor 2 618 ble erstattet som tatt av rovdyr. Dyr som ikke er gjort rede for 11 946. Det er tydeligvis nok av sauer i Nordland hvis de bare blir passet på slik de skal som tamdyr. Men når bonden «er på jobb» og glemmer at det faktisk er både en jobb og en plikt å passe på tamdyrene så de er trygge ifølge dyrevelferdsloven, da ser i alle fall jeg at det skurrer grundig et sted i sauenæringa. For dette er ikke et engangstilfelle. Regjeringen har prestert å legge opp til en driftsform som umulig kan stå for dyrevennlig dyrehold, og har gjort det enkelt å starte med sau som en hobbyvirksomhet –mens de fleste nordmenn tror kjøttproduksjon er en jobb og ikke en hobby. Tall innrapportert fra bøndene til Landbruksdirektoratet viser at vi tydeligvis har mer enn nok sauer i Norge til å «ha råd til» å miste 128 808 sau og lam (tall fra i fjor) og bruker den kalde benevnelsen «normaltap» på dyrs lidelser.

Er ikke det å være bonde en jobb? Det ser ikke slik ut, siden bonden det står om i artikkelen knapt har tid til å dusje før hun drar på jobb og bruker all fritid på å se til søyene med lam. Et annet bondepar har varslet ulike instanser og myndigheter om gaupe det siste halve året, fordi de har forventet tap av lam fra gaupe… Hva slags innstilling er egentlig dette til sine kjære dyr? Det er hårreisende å lese at man «vil ha bort unggaupa» når det er mer enn nok sau og lam, men ikke i nærheten nok av gaupe, en rødlista art – og gudene vet hvor mange som faller i løpet av året pga tyvjakt.

Ja visst er det vondt å finne sine dyr når rovdyr har sett nytten i lettskaffet mat, mennesker er engang slik at de reagerer med frykt og sinne ved synet av ferskt blod. Men de 10 905 dyrene på tapslista uten rovdyrs innblanding led kanskje enda mer enn de som ble rovdyrtatt, og hva de overlevende sauene gjorde på slakteriet til høsten står det heller ikke noe om, for det er jo slik det skal være…

Fellingstillatelsen burde aldri blitt gitt av Statsforvalteren. Tvert imot bør det komme strengere krav til rovviltavvisende gjerder eller andre tiltak for å gjøre en hjelpeløs sauerase tryggere i utmarka, uten at man absolutt skal drepe viktig natur. Men en eller annen jeger får i alle fall kryssa av gaupe på cv’en sin – hvis naturen taper denne gangen også.

Berit Helberg

Dyreverner