«Det er makta som rår» på Helgeland

Direktørens forslag om to sykehus betyr i realiteten at alle større kirurgiske inngrep, akutte og planlagte operasjoner i buken og alle gynekologiske operasjoner ikke lengre skal utføres i Sandnessjøen, men «sentraliseres» til Mo.

For å sukre denne bitre pillen foreslås å opprette femdagers planlagt kirurgi innen ortopedi (proteser), generell (små)kirurgi og øre-nese-hals pluss at de får et nytt sykehusbygg!

Baksiden er naturligvis at Sandnessjøen vil miste dyktige fagfolk og få store problemer med å rekruttere kirurger, gynekologer og trolig etterhvert også radiologer og anestesileger fordi sykehuset ikke lengre har de faglige utfordringene og tilstrekkelig variert pasientgrunnlag for å tiltrekke seg fagfolk. Sandnessjøen ribbes for kompetanse og vil reduseres fra å være et flott og godt sykehustilbud til å bli et B-sykehus.

Da hadde det vært mer realt om direktøren hadde foreslått ett sykehus i Mo og konsentrert midlene om å bygge opp ett tilbud for Helgelandsbefolkningen her. For det er i realiteten det som er administrasjonens oppfatning. Dessverre. For dette er den dårligste løsningen for befolkningen langs kysten og i sør- og midt-Helgeland. Dårlig også fordi mye midler går med til å sanere asbest på Mo.

Det er helt uforståelig at man ikke i stedet velger å lokalisere ett nytt sykehusbygg sentralt på Helgeland og satser på å bygge opp et fullverdig helsetilbud med alle spesialiteter der hvor det lettest kan nås av alle. Ikke, som de 12 sør for Korgen foreslår, i det glisgrente «huttaheiti« i Leirfjorden men naturligvis lokalisert i en by. Fortrinnsvis Mosjøen, som peker seg ut som et opplagt førstevalg, alternativt i Sandnessjøen.

Men nå ser det dessverre ut som at «toget går» og at denne historiske muligheten for Helgeland forsvinner. Trist å bivåne!

Arne Borthne,
Professor emeritus, UiO