Som utnevnt sistemann i Rana-juristenes hylekor, har jeg et par bemerkninger til min profesjonskollega i Sandnessjøen. Advokat Arne Johansen slår fast at det er et solid juridisk miljø i Sandnessjøen.

Ifølge Tilsynsrådet for advokatvirksomhet er det kun fire advokater i Alstahaug. I Mo i Rana er det til sammenligning 24 advokater, altså seks ganger flere. I tillegg kommer flere tingrettsdommere, politiadvokater og andre offentlig ansatte jurister enn i Sandnessjøen. Advokat Johansen viser til syv jurister i sitt innlegg. Foruten de nevnte fire advokater, må de øvrige tre jurister Johansen viser til i så fall være advokatfullmektiger. Dette er jurister under opplæring som utøver bistand i en annen advokats navn og som ofte er i starten av karrieren hvor etablering av familie og hjem ennå ligger foran dem.

Det er da med skuffelse en kan konstatere at med få unntak har deres forgjengere kommet til Sandnessjøen, jobbet seg opp litt erfaring og kost seg i naturen ett par år, før de har dratt videre til større steder når de skulle etablere seg. Dette er nok mye av årsaken til at advokat Johansen så ofte har holdt på med rekruttering som han selv viser til.

Hva er solid fagmiljø

Disse fire advokatene med tilhørende fullmektiger er ifølge Johansens målestokk et solid juridisk miljø. Ut fra denne målestokken lurer jeg på hvilke juridiske miljø som ikke er solide? Jeg er også spent på hvordan Johansen vil karakterisere det nevnte juridiske miljø på Mo ut fra denne målestokken. For å dra sammenligningen til et helsefaglig miljø, som denne debatten jo handler om, vil et sykehus med fire leger og tre turnusleger måtte være et like solid fagmiljø ifølge Johansens målestokk. Det tror jeg ingen vil si seg enig i, heller ikke Johansen og Sandnessjøens øvrige befolkning. I motsatt fall, så kan jeg ikke skjønne hva som er problemet med å etablere et mindre sykehus i Sandnessjøen.

Les også

For flinke folk vil til Sandnessjøen. Det er heller ikke så rart, for det er et fantastisk sted med de beste kvaliteter Helgeland har å by på

Videre er hans egen etablering av et helt nytt advokatkontor da han flyttet til Sandnessjøen, en god illustrasjon av partnerarbeidsmarkedet i byen. Da kona som sykepleier flyttet til Sandnessjøen, var det tilsynelatende ikke tilstrekkelig med arbeid for hennes høyt utdannede mann om han ikke laget den selv. Jeg antar det verken var offentlige stillinger og heller ingen etablerte advokatkontor Johansen kunne bli en del av. Han måtte derfor lage arbeidsplassen sin selv, og det har han gjort med bravur og suksess. Men vi kan ikke forvente at alle samboere til sykepleiere ved ett nytt sykehus i Sandnessjøen vil eller kan gjøre det samme.

Totalpakke

Et annet poeng, som min medkorist i hylekoret advokat Charlotte Nordbakken skriver, så må en by være stor nok til at folk med høyere utdanning kan bytte jobb og ikke er låst til en jobb resten av livet. Jeg er usikker på hva advokat Johansen skulle funnet på i Sandnessjøen om advokattilværelsen ikke var noe for ham. Kjenner jeg han rett hadde han nok klart seg, men igjen kan ikke alle forventes å lykkes like bra som Johansen. Mye av essensen i advokat Johansens innlegg er at ingen flytter til Mo på grunn av byens urbane kvaliteter alene. Det skal han gis medhold i og er nok helt riktig. For det er ikke de urbane kvaliteter ved Mo som alene er avgjørende for om folk kommer hit. De er derimot en blant flere faktorer som samlet sett gjør Mo akkurat stor nok. For det er totalpakken ved en by som er avgjørende for om folk flytter dit, hvor blant annet arbeidsmarked, kommunikasjoner, urbane kvaliteter, helsetilbud osv. inngår.

Tre ganger større

Når Mo da er tre ganger større enn Sandnessjøen, vil denne totalpakken nødvendigvis se annerledes ut her enn der. Bare forskjellene i størrelsen på det juridiske miljø er et tydelig eksempel på at Johansens oppfatning av at Mo bare er litt større enn Sandnessjøen, ikke stemmer helt. På samme måte som de urbane kvaliteter ikke er avgjørende for om jurister flytter til Mo, så er heller ikke sykehuset det. Men fravær av sykehuset vil være god nok grunn til at de ikke flytter hit. Da er ikke totalpakken god nok lengre.

Min påstand er derfor at de andre byene på Helgeland per i dag ikke har en totalpakke som gjør at vi kan regne med at folk med høyere utdanning flytter dit og blir der, hvilket gjør at advokat Johansen til stadighet må ut å rekruttere nye folk.

Vegard R. Lauvdahl

dommerfullmektig ved Alstahaug, Brønnøy og Rana tingretter