Det er fristende å spekulere om ikke administrasjonen i Rana kommune er motstander av biler i sentrum.

Det er fristende å spekulere om ikke administrasjonen innerst inne mener at politikerne er ute på ville veier, og derfor kliner til med ei saksutredning hvor språkbruken ikke klarer å skjule dette.

Det er i alle fall fristende å spekulere hva i all verden det er slags gryte administrasjonen og rådmannen har falt oppi, når evalueringa av ordninga med to timers gratis parkering er ført i penn.

For her framstår noen i overkant høy, mørk og framoverlent. Heldigvis er det sjelden kost å se så mye synsing, eller spekulering for å være ytterst presis, i et kommunalt saksframlegg.

Det er politikerne som skal være politikere, ikke administrasjonen. Men denne gangen har den altså falt i gryta, og falt for fristelsen til å slå rundt seg med rimelig drøye påstander om helt andre ting enn objektiv informasjon om virkninga av gratis parkering.

«Det er faktisk fristende å spekulere om ikke klager fra aktører i sentrum kan få folk til å tro at det er dyrt og vanskelig, og at de slik selv skremmer potensielle kunder til å velge bort sentrum når de skal handle eller på kafé».

Står det ordrett å lese i saksframlegget. Dette leverer altså rådmannen fra seg. Makan.

Politikere og sjefredaktører kan la seg friste til å spekulere, men når rådmannen og hans saksutredere lar seg friste til å spekulere, er det faktisk rimelig oppsiktsvekkende. Og rimelig langt utafor det de skal befatte seg med.

Når de i samme åndedrag sørger for å fornærme næringsdrivende i Mo sentrum, er det noen som må ha hatt en dårlig dag på jobben.

Det er tydelig at rådmannen er frustrert over ei manglende utvikling og oppgradering i sentrum. Isolert sett er det ikke vanskelig å skjønne dette.

Det er nok mange med ham som gjerne skulle sett et yrende folkeliv, oppblomstring av utekafeer og nye prosjekter ta form i sentrum. Men å fremme påstanden om at aktører i sentrum skremmer kunder bort fra sentrum, og således har seg selv å takke når kunder velger andre alternativ for shopping og kafébesøk, er jo helt tatt ut av lufta.

Ettersom rådmannen, som han selv understreker, bare har latt seg friste til å spekulere, er dette utsagnet heller ikke belagt med noe som helst som skulle kunne understøtte dette. Hvor han tar det fra at kundene blir skremt av næringsaktørene og rømmer sentrum, er derfor vanskelig å få tak på.

Det er da heller ikke noe Knut Skatland, senterleder ved Amfi Mo i Rana, kjenner seg igjen i. De som kjenner Skatland vet at han er en meget omgjengelig mann, som ikke går rundt og skremmer verken kunder eller andre.

Det gjør selvsagt heller ikke andre næringsdrivende i sentrum. Alle har samme interesse av å få folk til å bruke byen sin, og til å få folk til å handle og legge igjen penger i butikkene. Det legges faktisk igjen mer penger nå enn tidligere, og i motsetning til rådmannen har Skatland tall og ikke spekulasjoner som understøtter ting.

– Snitthandelen per kunde er nå adskillig høyere enn i fjor. Samme var 2020 mot 2019, opplyser Skatland.

Det er for øvrig interessant å se at kommunen konkluderer med at gratis-tiltaket ikke har påvirket besøket til sentrum i positiv retning. Prisen har liten betydning, tilgjengelighet er viktigst, står det å lese. Ja nemlig. Kan bygginga av Nordlandsparken, og dermed stenginga av den viktigste hovedveien inn til sentrum, ha påvirket besøket i sentrum i negativ retning? Det er i alle fall fristende å spekulere i dette, siden tilgjengelighet altså er viktigst.

Kommunen skriver også i evalueringa av parkeringsordninga at det er et problem at næringsaktørene i sentrum i liten grad vil delta i finansieringa av oppgradering og fornyelse av bykjerna.

Amfi og Skatlands respons på dette er at de har satt alt på hold grunnet koronaen. Det er jo ei plausibel forklaring. Og når det sies at de vil komme tilbake til dette når tida er moden, er det grunn til å tro på det. Likevel er det viktig at det ikke drøyer for lenge før «timinga blir rett».

Det er selvsagt ikke vanskelig å skjønne at rådmannen savner inntekter fra parkeringsordninga. At dette prøveprosjektet ville innebære en inntektssvikt, har imidlertid vært klart helt fra starten av.

Hvorvidt ordninga med to timer gratis parkering på hverdager skal innføres på permanent basis, vil være opp til politikerne å bestemme. Det er ikke opp til administrasjonen å torpedere ei ordning den har vært innbitt motstander av fra dag en.

Selv om det er aldri så fristende.