I kommunestyremøtet 14.12.2022 har posisjonen i Rana kommune, representert ved Arbeiderpartiet, SV, MDG og Høyre, valgt å gjøre det mulig for bedrifter å kjøpe seg barnehageplass for egne ansatte, dersom man har råd til det. Dette er et prinsipp vi i Rødt ikke kan støtte, og som legger opp til et enda tydeligere sosialt skille enn det vi allerede har i Rana. Vi i Rødt er opptatt av å kjempe mot forskjells-Norge, det er åpenbart ikke posisjonspartiene.

For det første: Hvordan kan partier som selv påstår å tilhøre venstresiden støtte at noen i samfunnet skal kunne kjøpe seg først i køen? Det er allerede et problem at de med penger skal kunne kjøpe seg raskere tilgang til helsetjenester gjennom private behandlinger, noe Arbeiderpartiet og SV nasjonalt virker å ville gjøre noe med, men nå skal altså posisjonen i Rana innføre en slik ordning også for barnehager. Vi i Rødt er mot at det skal være mulig å kjøpe seg først i køen, enten det gjelder helsetjenester eller barnehager.

For det andre: Det er allerede mulig å opprette private barnehager der egne ansatte kan få fortrinnsrett. Dette har allerede flere bedrifter i Rana gjort, og dersom det er andre bedrifter som også ønsker en slik ordning, så er det så vidt meg bekjent fullt mulig for kommunen å godkjenne en eventuell søknad fra bedrifter som for eksempel Freyr om å få starte barnehage, dersom det skulle være ønskelig. Trenger vi å utvide ordningen til at private bedrifter skal kunne kjøpe seg inn i kommunale barnehager også?

At Høyre kan være med på en slik ordning burde ikke komme som en overraskelse på noen, men at også SV og Arbeiderpartiet ønsker slike løsninger, er for oss i Rødt et mysterium. Vi i Rødt mener at barnehagedrift er en kommunal oppgave, og at det er kommunens ansvar å skaffe barnehageplasser til dem som trenger det.