Gå til sidens hovedinnhold

Det er lov å si at dere fikk en svært vanskelig oppgave i fanget, gjennom AP, SV og Høyres vedtak om å benytte Moheia som Ranas nye ungdomsskole

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kjære ranværinger

I dag behandles revisjonsrapporten for prosjektet Rana Ungdomsskole, utarbeidet av revisjonsselskapet Deloitte. Rapporten retter kraftig kritikk mot kommunens håndtering av skolestrukturvedtaket av 28.3.2017. Rana kommune har fire kjerneverdier, åpenhet, respekt, samarbeid og tillit, som er nærmere beskrevet i kommunens egen etikkplakat. Etter skolevedtaket i 2017 er etikkplakaten brutt på alle fire kjerneverdiene. En frisk debatt forventes i dagens kommunestyremøte, og alle interesserte anbefales å stille FM-radioen på Radio Rana, eller logge på www.radiorana.no for nettradio fra kl. 10 den 12.5.

Kjære kommunaldirektører og rådmannens ledergruppe

Det er lov å si at dere fikk en svært vanskelig oppgave i fanget, gjennom AP, SV og Høyres vedtak om å benytte Moheia som Ranas nye ungdomsskole. Vedtaket skulle gjennomføres på knappe to år, skolestart var satt til før valget 2019, og som ettertiden bekrefter, det var et vedtak skrevet i stein av AP, H og SV. Samtidig er realiteten at dere ikke ga daværende posisjon annet valg enn å gå for en felles ungdomsskole i sentrum: for AP, SV og Høyre var økonomiske innsparinger og frigjøring av midler avgjørende tema i skolesaken, og da er ny ungdomsskole til maksimalt 51,5 millioner, som kommunaldirektør Furunes garanterte for i Rana Blad noen uker før vedtaket ble fattet, et naturlig valg. For selve skolebygget på Moheia tilsvarer dette en rehabiliteringspris på 7 500 kr pr. kvadratmeter. Det er åpenbart at for en posisjon der økonomi var drivende faktor, så ble dette ansett som en gavepakke og den eneste løsning for skolene i Rana.

Fremdrift er en annen faktor det er lov å stille store spørsmål ved. Kommunens egen etikkplakat sier om åpenhet, samarbeid og tillit: - Vi skal gi korrekte og tilstrekkelige opplysninger (åpenhet) - Vi skal drive kommunen slik at innbyggere, brukere og leverandører har tillit til kommunen som forvalter (samarbeid) - Ta vare på kommunens ressurser og arbeide for felleskapets beste (tillit) - Vi skal arbeide på en måte som ikke skader kommunens omdømme (tillit)

Både før vedtak, og umiddelbart etter, ble fremdrift stresset som et svært viktig tema. Politikere fra posisjonen ga uttrykk for at «man hadde diskutert skole i 20 år, nå var tiden inne for å få gjennomført endringene». Strukturendringene skulle være gjennomført til skolestart 2019, som tilfeldigvis også samsvarte med nytt kommunevalg. Fremdriften ble bekreftet gjennom fremdriftsplanen som administrasjonen la frem våren 2017. Opposisjon, lærere, byggfaglig kompetanse utenfor rådhuset så tidlig at den skisserte fremdriften ikke kunne være forsvarlig. Nå viser i tillegg revisjonsrapporten at også intern byggfaglig kompetanse i Rana kommune advarte mot alt for stram fremdrift i prosjektet. Mer oppsiktsvekkende er det at ingen av disse bekymringsmeldingene fra kommunens ansatte ble hensyntatt eller videreformidlet til kommunestyret på noe vis. Like oppsiktsvekkende er det at rapporten finner brudd på lov om offentlig anskaffelse: kommunen har kjøpt tjenester gjennom ulovlig direkteanskaffelse, grunnet den korte byggetiden og de strenge krav til fremdrift. Hva med åpenhet og tillit?

Ville etikkplakatens punkt om felleskapets beste og kunne kommunens ressurser vært forvaltet på en bedre måte dersom man hadde satt en mer realistisk fremdriftsplan (dvs. ferdigstillelse etter valget 2019), og samtidig opplyst og forankret dette hos kommunestyret? Kanskje kunne sluttsummen på prosjektet blitt lavere, og kommunens byggavdeling hadde muligens ikke behøvd å bryte loven for å forsøke å opprettholde en fremdrift pålagt av rådmannens ledergruppe og politisk posisjon, hvis byggavdelingens egne innvendinger hadde blitt hørt i prosessen?

Kjære posisjon, både nåværende og forrige kommunestyreperiode

Dere vedtok å samle ungdomsskolene i sentrum. Dere hadde sikkert flere gode argumenter for dette, men et åpenbart argument måtte være økonomi. To nye skolebygg, attpåtil med vesentlig oppgradering av Talvikparken til 85 millioner, som rammene viser. «Tidenes skoleløft» ble det sagt fra posisjonen. Da spiller det ingen rolle at majoriteten av kommunens egne fagfolk, lærerne, standhaftig sa det motsatte.

Fra talerstolen, da vedtaket ble fattet, ble opposisjonen latterliggjort. Utsagn som: «trossamfunnet de som ikke tror på tallan», «vi forholder oss kun til rådmannens tall», «hvis vi ikke kan stole på administrasjonens tall, hvem kan vi stole på da» florerte.

AP, SV og Høyre: hvordan føles det nå? Sluttsummen på prosjektet vet vi enda ikke, men summerer man overskridelsene i rehabiliteringen av Mo og Moheia sammen med helt nødvendige og fullt relaterte kostnader til skolegård/park, passerer vi snart 250 millioner. Det er noe helt annet enn de 85 millioner som lå i grunnlaget for vedtaket, og de 51,5 millionene kommunaldirektør Furunes garanterte før vedtaket ble fattet.

AP, SV og Høyre: Består fremdeles trossamfunnet «vi som ikke tror på tallan», eller anerkjenner dere at det er en demokratisk rett å stille spørsmål ved fremlagte tall og saksfremlegg, uten at det skal fremkalle forsøk på latterliggjøring fra talerstolen i kommunestyresalen? Utviste dere den gang kommunens fjerde verdiord «Respekt»?

Kjære Miljøpartiet de Grønne

Dere har, som en del av nåværende posisjon, blitt en garantist for at valgt skolestruktur ble stående etter valget. Er dere komfortable med revisjonsrapporten fra Deloitte, og kommunens håndtering av prosjekt Rana U?

For de prosjektkostnadene vi ser for Rana U, kunne det vært bygget tidsriktig og klimavennlig skole for elevene på Gruben - i sammenheng med ny barneskole – om man hadde valgt en struktur med tre sentrumsnære skoler. I stedet sitter man igjen med et lite fremtidsrettet bygg på Moheia. Med klima og utslipp som målestokk, hvordan føles det å være en del av en posisjon som har benyttet de samme summene pr. kvadratmeter på å flikke på et bygg fra tiden rett etter andre verdenskrig, der andre kommuner benytter de samme summene på å bygge passivhus eller sågar plusshus?

Kjære ordfører

Hvem har ansvaret for alle de kritikkverdige forhold som avdekkes i revisjonsrapporten?

Er det administrasjonen, som har fremlagt et utilstrekkelig saksbehandlet saksfremlegg, som gjorde at dere ble bondefanget til å vedta noe dere ikke så konsekvensene av?

Er det politisk flertall i kommunen (altså AP, SV og Høyre, nå også med MDG), som ga administrasjonen en uriaspost dømt til å mislykkes økonomisk, gjennom å pålegge dem en urealistisk fremdrift?

Johan Petter Røssvoll Senterpartiet

Vegar Alterås Senterpartiet

Alf Helge Straumfors Rødt

Line Ellingsen Rødt

Mats Hansen Venstre

Nina Veronica Mikkelborg FrP

Allan Johansen Frp

Johnny Ronesen Frp

Anne Sofie Urke KrF

Kommentarer til denne saken