Framtidas Helgelandssykehus skal være ett sykehus på to lokasjoner. Begge skal ha akuttfunksjoner og begge skal ha fødeavdeling. Og selv om sykehuset i Sandnessjøen og omegn skal være «hovedsykehus», betyr ikke dette at det skal være større enn sykehuset i Mo i Rana.

Det finner helseminister Bent Høie (H) grunn til å gjenta, etter at styreleder Renate Larsen og styret i Helse Nord har gått langt i å definere «hovedsykehuset» som det største sykehuset.

Helseministeren presiserer at «Sandnessjøen og omegn» betyr at tomtevalget er åpent, at «hovedsykehus» ikke betyr at et akuttsykehus skal være større enn det andre, og at fordeling av funksjoner skjer i konseptfasen. Det er bra. Og samtidig er det helt som forventet.

At det er nødvendig å komme med ei slik presisering er for øvrig forstemmende, for her er det dessverre tydelig at Larsen og Helse Nord forsøker å sette til side det som faktisk er bestemt av statsråden. Det formoder vi at Høie merker seg.

Helseministeren har garantert fått med seg de voldsomme diskusjonene og uenighetene knyttet til framtidas sykehus på Helgeland som har pågått over lang tid. Styrelederen i Helse Nord bidrar ikke akkurat til å helle olje på vannet ved å utfordre sykehusvedtaket på den måten hun nå gjør. Også det formoder vi at Høie merker seg.

I Rana har ordfører Geir Waage (A) og varaordfører Anita Sollie (H) definitivt merket seg signalene som kommer fra Larsen og Helse Nord . De reagerer, og har i ei bekymringsmelding til helseministeren påpekt at Helse Nords styreleder skaper usikkerhet når hun snakker om et stort og et lite akuttsykehus. Og ikke minst fordi det gis inntrykk av å ha konkludert på forhånd, før konseptfasen.

At politisk ledelse her i kommunen er på banen nå, er veldig bra. Det er også veldig bra at de gjennom den siste halvannen måneden ikke, som sine kolleger i andre kommuner, har holdt et voldsomt styr rundt tarmkreftkirurgisaken.

Waage og Sollie har skjønt at tarmkreftkirurgisaken ikke er noe politikere skal legge seg borti. Det de som politikere derimot med rette skal legge seg borti nå, er at Helse Nord mener det er viktig å vise retning ved å slå fast at det store sykehuset skal ligge i Sandnessjøen. Det tilligger ikke Helse Nord verken å vise retning eller å slå dette fast. Den politiske bestemmelsen ble tatt allerede i januar, og regjeringa har bestemt at det på Helgeland skal være to akuttsykehus. Ikke ett stort og ett lite, slik Helse Nord synes å ha fått for seg.

Det er meget mulig at det hele tida har vært hensikten til Renate Larsen og Helse Nord å få lagt et stort akuttsykehus til Sandnessjøen, men det er definitivt ikke hensikten til regjeringa. Det er heller ikke det som er vedtatt. Det bør Helse Nord snarest ta inn over seg og forholde seg til.