Champagnekorkene gikk i taket da det for et halvt års tid siden ble klart at studiene på Nesna skulle reetableres.

En to og et halvt år lang og innbitt kamp ble kronet med seier, da det i Hurdalsplattformen ble slått fast at Nesna skulle reetableres som selvstendig studiested.

En viss malurt ble imidlertid helt i begeret, da det litt lengre utpå høsten ble klart at Nesna slett ikke kom til å bli reetablert som en selvstendig og fullverdig utdanningsinstitusjon.

Regjeringa valgte, av alle ting, å legge utdanninga på Nesna under Nord Universitet. Som la den ned.

Forleden var det uansett igjen god grunn til å sprette champagnen på Nesna. Og ellers på Helgeland.

Da ble årets søkertall for høyere utdanning lagt fram. Disse viser at 118 studenter har Nesna på førsteplass, og 402 studenter har Nesna på søkerlisten. I praksis betyr det at det er flere som søker seg til Nesna enn der er studieplasser.

Det er godt nytt. Og det er slett ikke rart at prorektor Levi Gårseth-Nesbakk og rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord Universitet er fornøyde med søkertallene.

– Dette er en bra start på reetableringa av studiene på Nesna. Det er gjort en god jobb lokalt og regionalt for å rekruttere studenter. Nå blir det spennende å se hva vi kan få til med utviklingsprosjektet som skal se på muligheten for nye studietilbud på Nesna, sier rektoren.

Det er bra hun er klar i budskapet om at Nesna skal utvikles som studiested, for det var nettopp under hennes ledelse at nedleggingsvedtaket kom i april 2019.

I første omgang vil Nord Universitet tilby barnehage- og grunnskolelærerutdanning med opptak allerede fra høsten.

Hadde det imidlertid gått slik Solheim og styret i Nord Universitet la opp til, hadde det slett ikke blitt slik at 100 nye barnehagelærer- og lærerstudenter nå kan ta fatt på sitt studieløp på Nesna.

En rekke posisjonspolitikere kom raskt på banen og slo seg på brystet da de gledelige søkertallene ble kjent. Det er imidlertid ikke sentrale politikere som Arbeiderpartiets Bjørnar Skjæran eller Senterpartiets Siw Mosslet og Trine Fagervik som har størst grunn til å juble.

Selv om de på kjent politikervis og i politiker-rus altså ikke lot anledninga gå fra seg her om dagen.

De som har størst grunn til å juble, er dyktige damer i lokalsamfunnet på Nesna. Æra for at den ærverdige utdanningsinstitusjonen ikke går over i historien, skal første rekke tilskrives dem. På bakgrunn av det store engasjementet Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland la for dagen, vet vi alle hvordan deres kamp ble en nasjonal valgkampsak. Og hva det betydde for fortsatte studier på Nesna.

Det er nesnakvinnene, som i sine festdrakter, har stått i spissen og på barrikadene.

Det er nesnakvinnene som gjennom sin utrettelige kamp, har vist at det går an å vinne fram mot det som unektelig må ha opplevdes som overmakta.

– Kampen for høyere utdanning i distriktene er ikke over selv om mange heiser flagget til topps på Helgeland i dag.

Det er budskapet fra Jenny Myklebust, som er leder i Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland.

Det har hun selvsagt helt rett i. Jeg vil tror jeg også har rett når jeg antar at hun og hennes støttespillere vil følge særdeles nøye med på hvordan Nord Universitet framover vil utvikle Campus Nesna.

– Vi gir oss ikke før vi har reetablert Høgskolen i Nesna som en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon, slik Hurdalsplattformen har lovet. Først da har vi vunnet, sa Myklebust i høst.

Selv om hun og hele Helgeland har god grunn til å drikke champagne for å feire gode søkertall og at det fortsatt skal utdannes viktige fagfolk på Nesna, kan det være greit å ha bunaden hengende klar. For Myklebust og Folkeaksjonen frykter fortsatt sentralisering.

Deres kamp har ikke bare stått for Nesna. Den har stått for andre lignende studiesteder. For helt riktig så trenger ikke landet vårt bare store universitet. Særlig i distriktene har vi et voldsomt behov for lærere, barnehagelærere og sykepleiere.

Det betyr at vi trenger også andre typer institusjoner. Som på Nesna.

Hvor søkertallene altså viser at institusjonen har livets rett.