Vi trenger en boligpolitikk for folket

Vi trenger en stor nasjonal boligsatsning, for å bygge bolig for folk flest i hele landet. Det norske hjemmet er en av de dyreste i verden. Når en sykepleier knapt har råd til å kjøpe en bolig forteller det oss at norske boliger er alt for dyr. Slik situasjonen er nå, sliter flere tusen med å skaffe seg bolig. Det er et klasseproblem at folk ikke har råd til eget tak over hodet og må legge sin skjebne i hendene til boligspekulanter og investorer med øyne kun for profitt.

Boliger i Norge har seksdoblet i verdi siden 1992. Med dette tempoet på boligprisene er det allerede en umulighet for oss vanlige ungdom å komme inn i boligmarkedet, om man ikke har rike foreldre som kan trå til med ekstra egenkapital. Hvilken fremtid har vi da? Når vi ikke har råd til å ha tak over hodet?

En av de store utfordringene vi må løse i boligmarkedet er bolighaier og spekulanter. Det er noen som har forstått at de kan tjene seg rike på boliger. De kjøper opp bolig billig og selger eller leier ut dyrt. Slik kan noen tjene seg rike på et ødelagt marked. I Nord-Norge er det flere som bor i hjembygda, men ukependler til byen. Flere av disse eier en bolig til i byen, for å gjøre pendlingen lettere. Vanlige arbeidsfolk som dette er ikke problemet. Problemet er de som lever av å spekulere. Politikken kan ikke lengre se på bolig som et investeringsobjekt , men som et hjem der folk skal bo og leve sine liv. Det sterkeste virkemidlet er hardere skattlegging og tøffere reguleringer. Norge har en av Europas mest markedsliberale boligmarked, derfor trenger vi tøffere reguleringer.

Skyhøye boligpriser skyldes ikke bare på mangel av boliger. Boliger med unødvendig høy standard øker salgsprisene og fortjenesten for eiendomsutviklerne. I min hjemby bygges det boliger som har så høy standard at det nærmest er umulig for den vanlige mannen på gata å kjøpe boligen. Dette driver selvfølgelig prisene oppover, og de med minst står uten muligheter til å eie bolig. Da spør jeg, skal boligstandarden være så høy at vanlige folk ikke har råd til tak over hodet?

Det hjelper ikke å si at vi må bygge flere boliger. Vi må bygge flere boliger for den helt vanlige nordmann slik at alle kan bo et sted de kan kalle hjem.

Husbankens virkemidler må styrkes om målsetningen om å gi ALLE mulighet til å eie egen bolig skal realiseres.

Vi trenger ny nasjonal boligpolitikk, og dens klare formål må være å gi flere muligheten til å entre boligmarkedet og utjevne de sosiale forskjellene boligmarkedet i dag har skapt

En nasjonal boligpolitikk krever samarbeid. Kommunen, stat og næringslivet må samarbeide for å bygge bolig for folket. Kommuner må legge til rette for utbygging. Staten må komme med gode støtteordninger for bygging av gode, miljøeffektive og enkle hjem. Næringslivet skal bygge boligen for folket, for ingen andre har kompetansen som trengs for å løfte frem morgendagens bolig for folk flest.

I dag må man nærmest være født i en rederfamilie for å eie et hjem. Er dette vi kaller et samfunn som gir like muligheter?

Vi trenger ny boligpolitikk for folket. En boligpolitikk som tar folkets behov på alvor og som begrenser kapitalens klamme hånd i boligmarkedet, og vi unge trenger den nå!

Nathaniel Holan Larsen,
2. nestleder, AUF i Nordland