Gå til sidens hovedinnhold

Det er nok trenering nå. Talseth og de ti andre ordførerne bør bruke energien sin på andre ting. Næringsutvikling i egne kommuner for eksempel

Leder Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Intet er nytt under flyplassolen. Likevel tillater vi oss å være litt forbløffet over oppfinnsomheten, eller uetterretteligheten, fra «12 ordførere» på Helgeland.

De 12, som altså slett ikke er 12, men 11 viser det seg, har sendt et brev til samferdselsminister Knut-Arild Hareide der de gir klart uttrykk for de mener at Helgeland ikke trenger en storflyplass i Rana. Med Senterparti-ordfører Peter Talseth fra Alstahaug i spissen proklameres det at det vil være meget uansvarlig å bygge en storflyplass i Rana som betinger nedleggelse av Sandnessjøen Lufthavn ettersom det er det skal legges et sykehus til Sandnessjøen og omegn.

For det første, så er forutsetninga at både Stokka og Kjærstad skal bestå når Mo i Rana Lufthavn, Fagerlia, bygges. For det andre så ligger det allerede et sykehus i Sandnessjøen. At Talseth ikke er villig til å jobbe for å sikre at det fortsatt skal ligge i hans egen by, har vi for lengst stilt store spørsmål ved. At stadig flere av hans egne innbygger stiller samme spørsmål, er betryggende å registrere.

Det som også er betryggende å registrere, er at mange nå er på banen med støtte til flyplassprosjektet, alt fra Rana kommune til NHO og LO og stortingsrepresentanter.

Les også

Ordføreren i Træna er en av de 12 som skal være mot ny flyplass, men han har aldri undertegnet noe brev: – Træna støtter ny flyplass på Mo

Prosjektet har bred støtte i hele landsdelen, men i denne regionen fortsetter altså kampen mot å få bygd Norges neste storflyplass på Helgeland med full tyngde. Det skjer i ei tid der det er av vesentlig betydning å få hjulene i gang igjen, ikke bare i bygg- og anleggsbransjen, men definitivt også i reiselivsbransjen.

Vi har faktisk litt vanskelig for å tro at de mange flotte, nå hardt koronarammede, reiselivsbedriftene i kommunene på midtre og søndre del av Helgeland, støtter helhjerta opp om de stadige flyplass-treneringsutspillene fra egne ordførere.

Nå tror vi verken Talseth eller andre ordførere på Helgeland trenger å bruke mye energi på å gjøre samferdselsministeren oppmerksom på at den nye storflyplassen er omstridt i en del av regionen. Det er nok Hareide mer enn klar over. Sikkert i den grad at han heller ikke behøver å sette av tid i kalenderen sin til et digitalt møte slik de 11 ber om for å få legge fram sine argumenter. Disse argumentene har Hareide og vi andre hørt utallige ganger. De blir ikke spesielt bedre av at de gjentas til det kjedsommelige.

Les også

12 ordførere ber Hareide si nei til storflyplass i Rana

Derfor er det bra å se at samferdselsministeren er befriende klar i sin melding til Talseth og co: Nordland fylkesting har pekt på denne løsningen og Stortinget har i inneværende Nasjonale transportplan slått fast at den nye flyplassen skal legges til Mo i Rana. Dette følger regjeringen nå opp og vil gi Avinor i oppdrag å bygge denne.

Klarere kan det ikke sies. Talseth og de ti andre ordførerne bør bruke energien sin på andre ting nå enn ytterligere forsøk på å spenne bein på storflyplassen. Næringsutvikling i egne kommuner for eksempel.

Les også

Ville ikke gi mer til flyplass: – Jeg har hørt før at det er nå det gjelder å ta denne beslutningen, og vi er ikke kommet et skritt nærmere

Kommentarer til denne saken