Når det beste blir det godes fiende, er noen på ville veier. Eller scooterløyper om man vil.

I dette tilfellet er det Statsforvalteren i Trøndelag som har kjørt seg bort, når det konkluderes med at isfiskeløypa inn til inntaksdammen i Virvassdalen skal stenges.

Statsforvalteren i Nordland er på si side positiv til løypa, men etter at diverse organisasjoner påklaget dette, ble saken overført til Statsforvalteren i Trøndelag. Som altså har valgt å ta klagene til følge. og legge ned isfiskeløypa fra i år.

At det er flere enn Benny Sætermo og Øvre Dunderlandsdalen Bøgdalag som klør seg i hodet over denne merkelige avgjørelsen, er meget forståelig.

Det er også forståelig, og bra, at Siv Mossleth, som representerer Nordland Senterparti på Stortinget, har tatt tak i saken.

Både i praksis, ved å ta turen til den aktuelle området, og gjennom å stille spørsmål til miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V).

Sp-representanten vil ha svar på hvorfor endringene i regelverket for motorferdsel i utmark gjør at en av Norges eldste isfiskeløyper nå stenges.

Hensikten med endringene var nemlig at det skulle bli lettere for kommunene å etablere løyper for fritidskjøring med snøscooter. Når det motsatte skjer, og Virvassløypa som har eksistert i «uminnelige tider» stenges, får regelendringa åpenbart et helt utilsikta utslag.

Og klør mange seg i hodet over at Statsforvalteren i Trøndelag overkjører Statsforvalteren i Nordland og stenger Virvassdal-løypa, så er det jaggu god grunn til å klø seg i hodet også over svaret miljøvernministeren gir til Mossleth.

– Meninga med lovendringa var ikke å stenge gamle løyper som har vært brukt i generasjoner, svare Rotevatn.

Nei vel? Da skulle det vært interessant å vite hvordan ministeren karakteriserer Virvassdal-løypa. Hvis ikke den er ei gammel løype som har vært brukt i generasjoner, ja så vet ikke jeg.

Naturlig nok er ikke Mossleth fornøyd med «Goddag-mann-økseskaft»-svaret fra Rotevatn. Senterpartiet fremmer nå forslag i Stortinget for å rydde opp.

– Vi forslår at Stortinget ber regjeringen sikre hjemmel for at etablerte isfiskeløper kan opprettholdes om kommunen ønsker det, sier hun til oss, og håper at de øvrige partiene følger Senterpartiet i denne saken.

Det bør de gjøre, for dette henger ikke på greip.

Løypa skal legges ned. Av naturvernhensyn.

At det skal tas særlige hensyn til naturvern, er vel de fleste både innforstått med og enige i. Men hva som skulle tilsi at det i 2021 plutselig skal måtte tas slike hensyn, i samme område som løypa har eksistert i 44 år, er vanskelig i det hele tatt å forstå.

Scooterløypa, som for øvrig følger bilveien langs hele traseen, ble altså opprettet så langt tilbake som i 1977. Løypa har gjennom alle disse årene vært strengt regulert, blant annet gjennom at den bare er åpen annenhver uke.

At den går i et område som ifølge Statsforvalteren i Trøndelag er inngrepsfritt, må i beste fall bero på en gedigen misforståelse. Og som Benny Sætermo påpeker, manglende lokalkunnskap.

Området er på ingen måte inngrepsfritt, det vet alle som har ferdes der.

Til de som ikke har vært der, som høyst sannsynlig inkluderer Statsforvalteren i Trøndelag, kan det opplyses at det her finnes blant anna både bilvei, steindeponi og kraftverkdemning.

I samme slengen kan det opplyses at de som benytter seg av scooterløypa for å dra på isfiske, må spenne på seg skiene hele åtte kilometer fra fiskeplassene på Virvatnet.

Det er således nærliggende å tro at de som tar turen, har adskillige større interesse for isfiske, friluftsliv og rekreasjon, enn for å kjøre scooter.

Og bare for å understreke det først som sist, så mener jeg at scooterkjøring også er en måte å drive friluftsliv på, men i dette tilfellet er det underordna.

Hvis loven ikke endres, og den tradisjonsrike isfiskeløypa stenges for godt, vil det hindre mange i å drive et aktivt friluftsliv. Det vil effektivt vinterstid hindre tilgangen til et fantastisk turområde, og bidra til å forringe mange ranværingers fritid. For det er selvsagt ingen som kommer til å gå til sammen 40 kilometer på ski, for å få seg en dag på isen med fiskestikka!

Det er lett å være enig med Mossleth når hun trekker fram at Virvatnet, med den tilhørende isfiskeløypa, er som et gullkorn for oss som bor her.

Det gullkornet bør beholdes. Det bør ikke vedtaket fra Statsforvalteren i Trøndelag.

Marit Ulriksen, sjefredaktør i Rana Blad