Polar Kraft ønsker å ta del i det Helgeland Kraft foreløpig ikke ser verdien av. Polar Kraft skyter nå inn fem millioner kroner i det fantastiske flyplass-spleiselaget til PLU. Kraftselskapet med base i Narvik, vil ta del i entusiasmen rundt de mange store industrietableringene i Mo i Rana og på Helgeland. Det gjør de mens Helgeland Kraft sitter på gjerdet. Der har styret valgt ikke å gå inn med støtte, men heller å spille ballen over til generalforsamlinga.

Det er spesielt, for å si det forsiktig, at et kraftselskap fra Ofoten tar et samfunnsansvar som et kraftselskap fra Helgeland skygger unna, og så langt har gjort sitt ytterste for å vri seg unna. Forklaringa fra styret i Helgeland Kraft for ikke allerede nå å støtte Norges neste storflyplass, er syltynn. Og står ikke til troende. Styret ønsker at søknaden fra PLU om pengestøtte skal bli behandlet på «en skikkelig måte og et prinsipielt grunnlag», og har altså derfor valgt å sende den til generalforsamlinga. Nå har vi såpass tro til styret i Helgeland Kraft at vi får anta at det ville vært fullt ut i stand til å behandle søknaden både skikkelig og prinsipielt. Her er det grunn til å tro at styret i Helgeland Kraft, som for øvrig ranværingen Sonja Djønne valgte å trekke seg fra i forbindelse med denne saken, gambler på at generalforsamlinga vil si nei til søknaden. Presset for at så skal skje, har nemlig vært heftig.

Med Polar Kraft sitt inntog på Helgeland, kommer Helgeland Kraft i et press de neppe hadde sett for seg. Og når Polar Kraft bruker sitt betydelige bidrag til PLU til å introdusere etableringa si på Helgeland, har Helgeland Kraft fått en aggressiv og seriøs konkurrent rett inn i sitt primære marked.

Det vil ikke overraske om den klønete og avventende behandlinga Helgeland Kraft har gitt søknaden om støtte til ny storflyplass, nå skaper trøbbel for dem.

Over 100 bedrifter i regionen har lagt penger på flyplass-bordet. På den måten sørger de for det formidable private bidraget på 150 millioner kroner. Et bidrag som er med på å utløse 2,7 milliarder statlige kroner til prosjektet. Det er grunn til å tro at langt flere enn disse 100 bedriftene, mange av dem garantert Helgeland Kraft-kunder i dag, vil se hen til hvilke strømavtaler de har. Mange, også privatkunder, vil nok komme til å se på kundeforholdet sitt i Helgeland Kraft, og sammenligne med et selskap som faktisk bidrar til flyplassen.

Dette tok neppe styret i Helgeland Kraft høyde for, da de ikke ville ta stilling til PLU-søknaden. Nå spørs det hva generalforsamlinga sier. Den skal ikke avvikles før i april.

Polar Kraft oppgir at de det siste året har jobbet med en plan for å etablere kontor i Mo i Rana for å bli med på industrieventyret på Helgeland. At nyheten om etableringa og pengestøtten til PLU kommer nå, er selvsagt ikke tilfeldig. Det er business. Det skal bli interessant å se hvordan Helgeland Kraft møter dette.