Det første møtet for Helgelandssykehusets nye styre: Konseptfasen for Nye Helgelandssykehuset skal bygge på helseministerens vedtak: Ett sykehus lokalisert på to steder