– Det framstår som uforståelig at to aksjoner ble iverksatt for å bringe barnet tilbake til far

Rana kommune har brutt flere sentrale punkt i barnevernsloven og fosterhjemsforskriften. I tillegg gikk det ni måneder fra mor krevde innsyn i dokumentene til de ble sendt hennes advokat, og da først etter flere purringer. Fylkesmannen er ikke nådig i sin kritikk.