[Helgelendingen] – Det er en forutsetning for å bygge ny bane at vi tar miljøhensyn. Det har vært mye snakk og gummigranulatet i kunstgressbaner, men det i seg selv er ingen miljørisiko med dagens krav til nytt gummigranulat. Det er manglende oppsamling av gummigranulat som har vært problemet, sier Anne Marit Marken, enhetsleder folkehelse i Vefsn kommune.

Mosjøen IL Fotball har fått inn midler til utskifting av kunstgresset fra 2004. Vefsn kommune er byggherre, og de bygger flere kummer og et fem meter bredt asfaltdekke rundt banen. ProTurf er leverandør av det nye kunstgresset, og de tar seg også av bortkjøring og destruering av det gamle.

– Vi hadde interessenter som ville ha biter av kunstgresset, men vi vil ikke overføre miljøproblemer til andre. Derfor destrueres det gamle på forskriftsmessig måte, sier Marken som legger til at arbeidet med området rundt kunstgresset vil koste 700.000 kroner.

 

– Når snøen brøytes av banen følger det med granulat, og det spres også granulat på andre måter av brukerne. Dette skal vi nå samle opp i filter i kummene, sier hun.

Framdriftsplanen viser at det nye kunstgresset, og området rundt, skal være ferdig til skolestart.

– Alt tyder på at det går greit. Leverandøren skal legge ny pad på deler av banen, og de regner fjorten dager på legging av nytt kunstgress, sier Anne Marit Marken.