Det gule huset i Fr. Nansens gate gis bort mot henting. Nye leiligheter skal bygges

Ni leiligheter og to etasjer med næringsareal skal bygges etter sommeren, om salget går bra.