Gå til sidens hovedinnhold

Det har blitt mye dyrere å bryte reglene, men dette har du lov å gjøre med mobilen når du kjører bil

Nå har det blitt mye dyrere å bryte reglene.

[BROOM.NO] Ulovlig mobilbruk mens man kjører bil har blitt et stadig større problem i Norge. Det startet med alle dem som satt med mobilen inntil øret og pratet mens de kjørte bil – og eskalerte kraftig da smarttelefonene kom og fungerte som mini-datamaskiner.

Her kunne man sjekke e-post, være på sosiale medier og surfe på nettet – mens man kjørte bil. Og det viste seg snart at mange gjorde nettopp det.

Det første forbudet mot bruk av mobil mens man kjører bil, kom i 2000. Senere har dette blitt strammet inn ytterligere.

UP oppklarer

I fjor fikk over 17.000 nordmenn et gebyr på 1.700 kroner for ulovlig mobilbruk, i tillegg til to prikker.

I år har dette blitt mye dyrere. Gebyrsatsen er nemlig økt til 5.100 kroner, antall prikker til tre.

Men hvor strenge er egentlig reglene her – og hva kan du gjøre med mobilen når du kjører bil? Her er det tydeligvis en god del usikkerhet ute og går, den forsøker Utrykningspolitiet (UP) nå å rydde opp i på sin egen Facebook-side.

Håndfri: Dette er lov

Dette skriver de her:

Når telefonen er plassert forskriftsmessig i egen mobilholder, eller dersom den er koblet til et håndfri-system i bilen, kan telefonen brukes til å ta imot, starte og avslutte samtaler.

Når telefonen er koblet til et håndfri-system, kan du i tillegg styre og spille av lydfiler via det håndfrie systemet.

Håndfri: Dette er ikke lov

Dette er altså det du har lov til å bruke telefonen til, mens du kjører bil. UP tar også med det du ikke har lov til å gjøre, selv om mobilen er lovlig plassert eller tilkoblet håndfri-system:

Skrive tekstmeldinger eller bruke sosiale medier på mobiltelefonen.

Surfe på nettet.

Betjene funksjoner på telefonen aktivt til navigering under kjøring.

Ønsker du å lese mer om dette, finner du hele forskriften her (ekstern lenke) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-12-17-1309.


Heller ikke lov når bilen står stille

Et spørsmål mange har stilt seg rundt mobilbruk i bil, fikk vi for øvrig svaret på i fjor. I en dom fra Høyesterett ble det slått fast at det ikke er tillatt å bruke mobilen, selv om bilen står stille i trafikken. Ja, det hjelper heller ikke om motoren er slått av.

Dette er noe av det Høyesterett skriver i sin dom:

Flertallet la til grunn at bruk av mobiltelefon under kortvarig trafikal stans der bilen fortsatt er en aktiv del av trafikken, dekkes av ordlyden i forbudet om at føreren «ikke [må] bruke mobiltelefon under kjøring». Øvrige kilder ga støtte for at kortvarig trafikal stans var omfattet, og reelle hensyn tilsa ikke begrensninger i straffansvaret.

Kommentarer til denne saken