Gå til sidens hovedinnhold

Det Helse Nord egentlig driver med for skattebetalernes regning er en sløsing med penger som egentlig skulle vært benyttet til pasientbehandling. Det som bedrives har ikke mye med omstilling å gjøre

Helgelandssykehuset - hva nå?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Enda en gang har diskusjonen om hovedsykehuset på Helgeland dukket opp. Denne gangen er det prosjektdirektøren for Helgelandssykehuset som har presisert noe som er rimelig selvfølgelig for mange, nemlig at det er ingen sammenheng mellom hovedsykehusets størrelse i antall m2 og antall ansatte. Det er når den samme prosjektdirektøren forsøker seg på en slags ytterligere fortolkning av statsråd Høies vedtak at han trår feil og inn i et minefelt der minene ikke er lagt ut etter hurtigmetoden. De har ligget der i snart et par år.

Og ikke helt uventet kommer ordfører Talseth i Alstahaug på banen med sine velkjente proklamasjoner om at dette ikke er noe prosjektet eller Helgelandssykehuset skal ta hånd om, men en oppgave som tilhører Helse Nord. Der er det nok tryggere for Talseth å befinne seg når verden er usikker og preget av irrasjonelle forventninger for hans vedkommende. Det ordføreren lykkes med er å få fram nok en gang er at Helgelandssykehuset og prosjektet er noe han ukomfortabel med. Det vil han aller helst ikke ha noe med å gjøre. Og Hulda som adm direktør i Helgelandssykehuset oversees i kjent stil som en slags logisk konsekvens av det.

Så kommer styrelederen i Helse Nord, Renate Larsen, på banen i media med et nytt forsøk på hva et hovedsykehus egentlig betyr uten at man blir noe klokere av det – helt som forventet. Denne gangen er Renate Larsen veldig forsiktig sammenlignet med det hun forsøkte seg på tidligere under mottoet «noen har snakket sammen». Det ble ettertrykkelig satt på plass, blant annet i et brev fra statsråd Høie til ordføreren i Rana, med et innhold som er vel kjent. Derfor er det til å forstå at hun denne gangen er såpass forsiktig at hun sier nærmest ingen ting.

Problemet i denne saken er følgende: Statsråd Høie utpekte sykehuset i Sandnessjøen som hovedsykehuset på Helgeland uten at begrepet hovedsykehuset er definert. Begrepet hovedsykehus har aldri vært definert og inngår da heller ikke i sykehusterminologien og brukes heller ikke i den nasjonale planleggingen på området. Det har vært brukt en muligens to ganger før. Først på Sørlandet da sykehuset i Kristiansand ble utpekt som hovedsykehus. Det ville statsråd Høie den gangen ikke vite noe av. Det er 5-6 år siden. Så skal det angivelig være benyttet i forbindelse med sykehusene i Møre og Romsdal der sykehuset i Ålesund er hovedsykehuset, ifølge Renate Larsen. Det har ikke lykkes oss å finne noen dokumentasjon på det, men vi regner med at styrelederen i Helse Nord er istand til å dokumentere.

For Helgeland utpekte først styret i Helse Nord, i det nå så velkjente benkeforslaget, sykehuset i Sandnessjøen som hovedsykehuset. Dette skjedde uten noen utredning i forkant. Dette ble gjentatt av statsråd Høie, også det uten noen utredning i forkant eller noen selvstendig vurdering. Det naturlige er at det sykehuset som er størst, har mest kompetanse og bredde og det med best resultater har rollen som hovedsykehuset. Det er Rana Sykehus som har hatt den rollen siden år 2001 utpekt av daværende statsråd Tønne. Sykehuset i Sandnessjøen har på et viktig område som pasientsikkerhet den nasjonale jumboplassen, noe som vanskelig kan kombineres med å være et hovedsykehus. Det andre problemet med Høies vedtak er at det innebærer at ledelsen for Helgelandssykehuset skal flyttes fra Mo i Rana og til Sandnessjøen om ikke før så når det nye sykehuset står ferdig. Heller ikke det er begrunnet. Forøvrig ser det ut til å kunne ta noen tid. Nå er det bare et tidsspørsmål før det snakkes om Helgelandssykehuset 2030 og ikke 2025.

Statsråd Høie vedtok følgende når det gjelder Rana sykehus: indremedisin med akuttberedskap, generell kirurgi med akuttberedskap, ortopedi med akuttberedskap, føde, anestesi, lab og radiologi. I samme vedtak fremgår det hva sykehuset i Sandnessjøen skal inneholde, nemlig det samme som Rana sykehus, men med ett unntak. Det skal nemlig ikke utføres ortopedi i Sandnessjøen. Også på det området er det behov for en opprydding i Helgelandssykehusets interne rutiner. Høie har også sagt at Rana sykehus som et minimum skal inneholde det som er der i dag. Og med disse forutsetninger som er nevnt, blir det nok litt av en utfordring å få etablert hovedsykehuset i Sandnessjøen.

Hvis man i mangel på klarhet og definisjoner gjør tilpasninger som gjør at tjenester som Rana sykehus gjør i dag i skal utføres i Sandnessjøen i fortsettelsen, betyr det at halvparten av befolkningen på Helgeland får det verre uten at noen får det bedre. Det kan umulig ha vært meningen med statsråd Høies vedtak og statsrådens utsagn videreutvikling. At det er nettopp dette med å begrense og snakke ned Rana sykehus som er agendaen til Helse Nords styreleder og adm direktør vil vi ikke på noen måte utelukke. De to oppfatter nok det som politisk korrekt. Begge har gjentatte ganger yppet seg med det for øye, mest for å være politisk korrekt uten så langt å ha lykkes, med ett unntak. Man har lyktes så langt i å stjele tarmkreftkirurgien fra Rana sykehus og flytte den til Bodø, riktignok midlertidig angivelig – et tiltak som gjør at 77 000 innbyggere på Helgeland får det verre uten at noen får det bedre. Folk flest på Nord Helgeland stoler ikke på verken Renate Larsen eller Cecilie Daae, eller for den saks skyld heller ikke på den medisinske direktøren. Og når halvparten av befolkningen på Helgeland vender dem ryggen, har de tre nevnte et problem.

Vi kan love at vi kommer til å følge meget nøye med på hva Helse Nord bedriver. Alle vi som forfatter dette leserbrevet var med på jernverksomstillingen eller kunne observere den på nært hold. Det er opplest og vedtatt at den var vellykket. Det Helse Nord egentlig driver med for skattebetalernes regning er en sløsing med penger som egentlig skulle vært benyttet til pasientbehandling. Det som bedrives har ikke mye med omstilling å gjøre.

Det er statsråd Høie som er øverste ansvarlig for sykehusstrukturen på Helgeland. Vi kan garantere at vi også i valgkampen kommer til å utfordre både statsråd Høie, hans partifeller og samtlige andre partier, selv om de spiller andrefiolin og finner det mest behagelig å opptre som støttehjul for et vedtak gjort av statsråden og som ikke er faglig begrunnet.

Børge Hundnes, Ståle Paulsen, Jon-Erik Graven, Kjell Arne Odden, Håkon Nordbakken og Per Waage

Les også

Kommentar til Waage & Co