Gå til sidens hovedinnhold

Det må da være kjekkere for en samferdselsminister å trå på gassen enn på bremsen, med tanke på bygge Norges neste storflyplass

Statsministeren ryddet tvilen av veien. Nå skrur samferdselsministeren opp farta i flyplassaken. Det er bra, skriver sjefredaktør Marit Ulriksen.

Leder Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg hadde et godt møte med Rana kommune om vårt felles engasjement for å få bygd en ny flyplass i Mo i Rana. Vi vil fortsette dialogen i tiden framover. Det sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) etter at han nylig hadde et møte med Rana kommune om den planlagte storflyplassen.

Ordfører Geir Waage (A) beskriver også møtet, hvor blant anna framdriftsplanen ble diskutert, som godt og konstruktivt. Rana-ordføreren forteller at han opplevde at statsråden vil ha god styringsfart framover.

Vi formoder at det blir mer enn en opplevelse av at samferdselsministeren vil ha god styringsfart. I fortsettelsen må det nemlig leveres mer enn møter og fortsatt dialog om «raskest mulig oppstart».

Det må komme noe helt konkret ut av disse møtene, og noe langt mer enn det Hareide presterte da Avinor presenterte sin sendrektige framdriftsplan sin for ny stor lufthavn på Helgeland. Den planen minnet stygt om ei direkte trenering. Det godtok altså Hareide, for tilbakemeldinga fra ham var at han skulle se på planen og ha dialog med Avinor om den. Ikke akkurat et klart tegn på god styringsfart.

Samferdselsdepartementet ga Avinor i oppdrag å overta den videre prosessen med å bygge flyplassen. Det ble gjort for å unngå forsinkelser. Det stikk motsatte var i ferd med å skje, med Hareides velsignelse.

At han nå etter sommeren girer opp og setter fart, skulle bare mangle. Det har han fått en klar marsjordre om. Fra sjefen sin. Midt under ferieavviklinga si måtte nemlig statsminister Erna Solberg (H) ut på rullebanen med klare beskjeder for å rydde tvilen av veien om hva regjeringa egentlig vil med den planlagte og vedtatte storflyplassen. Solberg ga en befriende klar beskjed om at framdriftsplanen til Avinor skal forseres.

Med dette som bakteppe er altså møter i gang mellom regjeringa, Rana kommune og Polarsirkelen Lufthavnutvikling. Det er bra, for mye står på spill. I møtene, som beskrives som konstruktive og gode, forutsetter vi at gode krefter forenes slik at gode løsninger finnes.

Nå handler det blant anna om å sørge for at Rana kommunes bidrag på 450 millioner kroner kan komme til nytte, og om at den allerede framforhandla avtalen med Peab/Hæhre kan benyttes. Og det handler om at Avinor må justere framdriftsplanen slik at regjeringa kan forelegge ei investeringsbeslutning for Stortinget, men ting må nå skje raskt, skal det være praktisk mulig med oppstart til våren. At Hareide derfor skur opp tempoet er bra.

Det må da være kjekkere for en samferdselsminister å trå på gassen enn på bremsen med tanke på omsider å kunne få realisert den neste store lufthavna i Norge?

Kommentarer til denne saken