Over år har vi gjentatte ganger vært vitne til de underligste krumspring fra Helse Nord-styret med tanke på utviklinga og bygginga av framtidas Helgelandssykehus. Krumspring som har kostet både tid og penger, og som aller verst har gått ut over pasienter ikke bare på Helgeland, men i hele Nordland.

På det siste møtet i Helse Nord-styret var det tid for krumspring og treneringsforsøk – igjen. Og igjen fra nestleder Inger Lise Strøm og styremedlem Svenn Are Jenssen.

Disse har vi sett i fri dressur ved tidligere anledninger, hvor sistnevnte til og med har opptrådt på en måte som har gitt grunnlag for å stille spørsmål ved hans skikkethet til å ivareta styrevervet sitt i et gitt møte. Nå satte Strøm og Jenssen seg intet mindre fore enn å få stoppet hele sykehusprosessen på Helgeland.

Slik gikk det selvsagt ikke. For denne gangen tok andre toneangivende og nye styremedlemmer styringa. Med Anne Husebekk, professor ved Institutt for medisinsk biologi ved UiT, og Rune Rafaelsen, tidligere ordfører i Sør-Varanger, sin inntreden i Helse Nord-styret, har kompetansen i dette viktige styret blitt betydelig styrket. Det er betryggende.

Når nestlederen i Helse Nord-styret så utilslørt fortsetter sin agenda for å spenne bein under utviklinga av Nye Helgelandssykehuset, med siktemål å få stoppet utbygging i Mo i Rana og Sandnessjøen, er det bra at vefsningen kun finner en enslig støttespiller i styret. Det må snart gå opp for de som i årevis, åpent og skjult, har jobbet iherdig for å få bygd ett sykehus i nettopp Vefsn, at løpet er kjørt. For lenge siden. Helgelandssykehuset skal være ett sykehus på to steder, i Mo i Rana og i Sandnessjøen. Det slår strukturvedtaket fast. Og det står fast.

Når Strøm og Jenssen legger for dagen ei holdning som oser av mistillit til ledelsen i Helgelandssykehuset og styret i Helgelandssykehuset, er det bra at Renate Larsen, som er styreleder i Helse Nord, setter dem på plass. Hun kontrer med at hun ikke kjenner seg igjen i den beskrivelsen disse to kommer med.

Nestlederen og styremedlemmet fra Bodø kommer med påstander som er tatt ut av lufta, og som nå kontant tilbakevises. Når de prøver å skape et inntrykk av at Helgelandssykehuset ikke følger opp strukturvedtaket, får de saklig svar på usaklig tiltale.

Helgelandssykehusets styreleder Arne Benjaminsen og konstituert administrerende direktør Hanne Frøyshov redegjør i et brev til Helse Nord for hva status for iverksetting av de ti punktene i helseministerens strukturvedtak faktisk er.

De feier all tvil av banen, og slår fast at alle punktene i strukturvedtaket er fulgt opp.

Sånn sett kan vi jo sende en takk til Strøm og Jenssen. På bakgrunn av forsøket deres på å stoppe prosjektet Nye Helgelandssykehuset, har Benjaminsen og Frøyshov fått en glimrende mulighet til å sette skapet på plass. De to er også meget klare på at valg av hovedalternativ for Nye Helgelandssykehuset nå, vil bidra til at strukturvedtaket kan gjennomføres i hele sin bredde.

Styrelederen og sykehusdirektøren virker å være trygge i sine roller. De gir sammen med styret i Helgelandssykehuset, et solid inntrykk med tanke på gjennomføringa av strukturvedtaket.

Sykehuskrigen på Helgeland har pågått i årevis. Den har vært utmattende, og den har splittet en hel region.

Derfor er det viktig at Helse Nord ikke bidrar til å skape mer usikkerhet rundt dette på dette tidspunktet i prosessen. Når Helse Nord-styret holder fast på egne vedtak, som for eksempel at tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset skal utføres ved sykehuset i Mo i Rana, og ikke følger opp innfallet fra to styremedlemmer, er det et bevis på at flertallet i styret er seg sitt ansvar bevisst.

Det er for øvrig interessant at Strøm og Jenssen, som synes å være opptatte av den økonomiske situasjonen i Helgelandssykehuset, ikke synes å reflektere over at de selv i kraft av å være styremedlemmer i Helse Nord er ansvarlige for et foretak som i verste fall sikter mot et underskudd i år på en milliard kroner. En milliard! At de, og styremedlemmer inkludert styreleder Larsen, som har sittet og styrt Helse Nord over år og inn i dette uføret, fortsatt får fornya tillit, registrerer jeg.

– Helseforetaket (Helgelandssykehuset) må ta kontroll på drifta. De har ikke kontroll på drifta. Det er på tide å ta en fot i bakken, argumenterte Strøm for å få Helse Nord-styret med på å stoppe Nye Helgelandssykehuset.

Helse Nord, og følgelig Helse Nord-styret, har heller ikke kontroll på drifta i det regionale helseforetaket. I stedet for å rope på en fot i bakken for å torpedere strukturvedtaket i Helgelandssykehuset, burde kanskje Strøm og flere Helse Nord-styremedlemmer bekymre seg for å få en fot i baken.

En milliard. Jeg sier ikke mer.

Les også: