Gå til sidens hovedinnhold

Det misforståtte demokrati: – Ikke demokratisk at enkeltpersoner skal kverulere i årevis, ofte med hensikt å forpurre en sak eller å forsinke den

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi opplever stadig at store avgjørelser i samfunnet blir utsatt i årevis og i verste fall smuldrer bort fordi «alle» skal kverulere om hvorvidt avgjørelsen er riktig eller ikke. Ved store avgjørelser, må det være mulig å si at høringsfristen er f.eks. et år, og etter det blir det fattet vedtak av myndighetene.

Jeg tenker spesielt på sykehusplassering, flyplass på Helgeland, E6 på Helgeland og tiltak for å få bukt med kovid-epidemien.

Sykehus

Når det gjelder utbygging av sykehus, er det Stortinget som bevilger penger til prosjektet. Er det da demokratisk at alskens synsere skal få uttrykke seg i årevis før endelig beslutning blir tatt? Det ene forslaget er mer kreativt enn det andre, og noen går ikke av veien for å såre usannheter. Resultatet er forsinkelser og ikke minst ufred regioner imellom. Etter at en høringsfrist er utløpt, må myndighetene, ved sittende statsråd, fastsette plasseringen uten mulighet for nye innspill. For det er jo Stortinget som er valgt til å forvalte storsamfunnets midler, og da må de jo få ta den endelige beslutning.

Flyplass

Så har vi plassering av flyplass på Helgeland. Det ble gjort grundige undersøkelser for å finne egnet område for å bygge storflyplass på Helgeland. Alle på Helgeland var enig. Drevja var ei stund det mest aktuelle området, men så viste en rapport at sikten der var for dårlig. Så kom et område på Haugan i Rana på banen. Det viste seg å være det eneste egnede området på Helgeland. Men så ble sablene slipt. Maken til krangel og usaklige kommentarer og argument mangler sidestykke. Stridighetene på Helgeland er påtakelige.

Men det er ingen hemmelighet at det er et ønske både i Vefsn, Hattfjelldal, Alstahaug, Herøy og Dønna for at det bygges stor flyplass på Helgeland, og for den saks skyld i Rana. Problemet er at nesten ingen tør å ytre sin mening i frykt for represalier. Men folk ønsker storflyplass fordi alternativene for å komme seg utenlands er å reise fra Trondheim eller Bodø med den konsekvens at man får ei ekstra overnatting på utreise og ei ekstra overnatting på heimreise. For vanlig folk er dette ei stor økonomisk belastning. Men de som argumenterer sterkest for å forpurre prosjektet frykter jeg er slike som sjelden eller aldri betaler en flybillett selv. Og kommer det fram noe negativt eller positivt om flyplassen som skal bygges i Rana, brukes krigsoverskrifter i avisene. Resultatet er enda mer splid på Helgeland og vi havner i bakevja når det gjelder å få til store samfunnsoppgaver.

Hvorfor? Det er jo bestemt at storflyplassen skal bygges storflyplass i Rana. Så hvorfor skal avisene bruke spalteplass på mer eller mindre utspekulert argumentasjon som har kun ei målsetting?: Det skal ikke bygges i Rana.

Veiutbygging

Da den fantastiske forbedringa av E6 på Sør-Helgeland ble gjennomført, ble et lite stykke stående uferdig. Hvorfor? Jo, fordi lokale krefter i Grane kranglet om traseen. Diskusjonen gikk på om veien skulle gå gjennom sentrum eller utenfor. Resultatet ble at ei mil av veien ikke ble utbedret. Er det demokratisk at et landsomfattende veiprosjekt skal stoppes av lokale kranglefanter? Jeg mener nei. Myndighetene skulle satt ned foten og bestemt veivalget, så hadde hele E6 på Sør-Helgeland vært ferdig utbedra og man har sluppet ekstrakostnadene ei seinere utbedring vil medføre.

Korona

De siste ukene har vi fått ei oppblomstring av koronasmitten. Så opplever vi at til og med helsepersonell nekter å vaksinere seg. De samme blir satt til å behandle de mest sårbare av oss. Konsekvensene har vi allerede sett. Så diskuteres det om det skal innføres koronasertifikat. Men her kommer hylekoret inn. Det vil skape for store begrensninger for de som ikke er vaksinert! Hallo? Vi står ovenfor en verdensomspennende pandemi med stor risiko for død for de som blir smittet. Skal da en gruppe egoister nekte å rette seg etter anbefalingene fra Helsedirektoratet? Er det rett at disse skal legge beslag på sykehuskapasiteten som gjør at folk som står i kø for å få nødvendig sykehusbehandling går glipp av livsnødvendig behandling?

Og for oss som har koronasertifikat er det vel ikke verre å vise dette fram når vi skal på et arrangement enn det er for en 18-åring å legitimere seg når han skal på pub. Hørte forresten at en uvaksinert som ble innlagt på sykehus i Singapore måtte ut med 25.000 dollar. Det er kanskje å gå for langt å gjøre slik i Norge. Men myndighetene må fastsette regler som gjør at vi kan få bukt med pandemien uten å bruke ressurser på de som ikke vil la seg vaksinere. Og de som av medisinske årsaker ikke kan vaksineres, må dessverre belage seg på at de ikke kan delta i samfunnet på lik linje som andre inntil pandemien er under kontroll. Om alle som kan lar seg vaksinere, blir ventetida mye kortere.

Misforstått demokrati

Det er en demokratisk rett at alle skal få uttrykke sin mening i alle saker som angår den enkelte. Men det er etter min mening ikke demokratisk at enkeltpersoner skal kverulere i årevis, ofte med hensikt å forpurre en sak eller å forsinke den. Det er det jeg kaller for det misforståtte demokrati. Nemlig at alle som vil skal kunne kverne på en sak uten tidsbegrensing. Dette må det bli slutt på. Vi trenger myndigheter som tar beslutninger på vegne av folket, også det som er upopulært for noen.

Lars Østrem, Tonnes