Gå til sidens hovedinnhold

Det siste Nordland trenger er et fylkesråd som nå truer med å rasere både samferdsels- og utdanningstilbudet

Artikkelen er over 1 år gammel

Nordland er et av fire fylker som kommer bedre ut med det nye inntektssystemet som trer i kraft neste år, skriver Margunn Ebbesen (H).

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fylkesrådet forstår ikke hva Nordland trenger

Det siste Nordland trenger er et fylkesråd som nå truer med å rasere både samferdsels- og utdanningstilbudet.

Nordland er et fylke med livskraftige kommuner med store muligheter for vekst og tilflytting. Den største utfordringen er at bedriftene mangler kvalifisert arbeidskraft. I tillegg må både folk og næringsliv tilbys gode nok samferdselsløsninger. Løser vi dette, er mye gjort.

Fordelingen mellom yrkesfag og studiespesialiserende må tilsvare regionens reelle behov. Vi trenger derfor et fylke som forstår hvor viktig det er å satse på yrkesfag, og som i tillegg forstår hvor viktig det er å kunne tilby gode samferdselsløsninger. Dette er dessverre ikke tilfelle når det gjelder fylkesrådet i Nordland.

Les også

Fylkeskommunen varsler kutt i fergetilbudet og høyere priser - se hvilke samband som kan bli berørt

De rødgrønne sentraliserer Nordland

Fylkesrådets prioriteringer, med Ap, Sp og SV i spissen, har i mange år båret preg av å ikke forstå fylkets behov. De har som regel skyldt på regjeringen når de har vedtatt sine kutt. Men det er bare å søke litt på Google så finner vi samme rutekutt og utdanningskutt helt tilbake til 2008. Altså fra da de rødgrønne selv satt i regjering. Dette viser oss jo at Ap, Sp og SV i Nordland står for en politikk som de selv kritiserer regjeringen for å gjøre – de sentraliserer Nordland!

Realitetene er at Nordland fylkeskommune har et inntektsnivå godt over landsgjennomsnittet, selv når det tas hensyn til at blant annet lange reiseavstander og en lang kystlinje gjør det dyrere å tilby tjenester i Nordland enn mange andre steder.

Nordland er en av fylkeskommunene som kommer bedre ut med det nye inntektssystemet som trer i kraft i 2020. De nye reglene for fylkeskommunale båt- og ferjeruter i 2018 slo også positivt ut for Nordland.

Les også

Fylkeskommunen må kutte tusenvis av buss- og båtavganger for å spare penger - se forslaget til kutt her

Inntekter over landssnittet

I statsbudsjettet for 2020 anslås det en nominell vekst i de frie inntektene til Nordland fylkeskommune på om lag 87 millioner kroner til 5,2 milliarder. Nordland er et av fire fylker som kommer bedre ut med det nye inntektssystemet som trer i kraft neste år. Fordelingsvirkningen av den nye kostnadsnøkkelen innebærer en økning i rammetilskuddet på 118,3 millioner kroner for Nordland, slik at fylket samlet sett kommer bedre ut, selv om dagens tapskompensasjon på 106 millioner kroner avvikles. Nord-Norge tilskuddet videreføres, og ikke minst – fylket mottar en betydelig del av midlene til opprusting og fornying av fylkesvei på 218 millioner for 2020. Det stemmer altså ikke at det er lagt opp til et kutt i inntektene til Nordland på 459 millioner kroner for årene fremover.

Les også

La fram planen for de neste fire årene: – Det kommer til å bli steintøft

Feilaktige tall og prognoser

Hvorfor påstår da fylkeskommunen at de får et slikt stort kutt fra staten? Det kan virke som de har bruks KS sin prognosemodell uten å korrigert for reelle tall. Min oppfordring til Fylkesrådet er derfor å slutte å skylde på regjeringen når de heller ønsker å bruke pengene på de mindre viktige tingene. Vi så jo samme kritikken fra fylkesrådet når de foreslo endringer i ferge- hurtigbåtkartet i 2016. De var så opptatt av å foreslå endringer og få kritisere regjeringen, at de ikke fikk med seg at med daværende ordning for kompensasjon, så ble utgiftene kompensert i tråd med faktiske utgifter.

I statsbudsjettet for 2020 er det altså ikke lagt opp til en reduksjon for Nordland, Nordland er derimot et av fylkene som kommer bedre ut med det nye inntektssystemet.

Jeg er enig med Fylkesrådet at vi i et lengre perspektiv har noen utfordringer. Fylket har blant annet den siste tiden hatt en svak befolkningsutvikling og en nedgang i antallet unge. Det vil få konsekvenser dersom vi ikke er bevisste på hva som må til for å snu trenden. Løsningen er imidlertid ikke å nedprioritere samferdsel og utdanning i hele fylket – tvert imot!

Kommentarer til denne saken